منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

استاد ارجمند، جناب آقای دکتر قنواتی انتصاب جناب‌عالی به‌سمت رئیس «مرکز پژوهشی مدیریت سیلاب» را تبریک عرض می‌نماییم.

 
 
 
همکار و استاد ارجمند، جناب آقای دکتر قنواتی
 
 
انتصاب جناب‌عالی به‌ سمت رئیس «مرکز پژوهشی مدیریت سیلاب» را تبریک عرض می‌نمایم. امیدواریم با تشکیل و شروع به‌ کار به‌ موقع گروه‌های پژوهشی مربوط، موجبات ارتقاء فعالیت‌ها و عملکرد پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی و دانشگاه خوارزمی فراهم گردد. 
 
موسی کمانرودی
معاون پژوهشی