منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاعیه برگزاری آزمون جامع دانشجویان مقطع دکتری دانشکده علوم جغرافیایی

«با توجه به مصوبه شورای دانشکده علوم جغرافیایی مورخ 26 /مهر /95 زمان برگزاری آزمون جامع در نیمسال اول سال تحصیلی 96_95 برای دانشجویان مقطع دکتری در کلیه رشته ها  که مجوز شرکت در این آزمون را دارند(اعم از دانشجویان روزانه،شبانه،پردیس بین الملل) مورخ 02/ 09 / 1395 به صورت متمرکز در دانشکده علوم جغرافیایی تهران تعیین شده است»

شرایط اخذ مجوز آزمون جامع دانشجویان مقطع دکتری
1.دارا بودن نمره زبان (کارشناس دانشکده در صفحه گلستان)
2.گذرانیدن واحد های آموزشی طبق سرفصل با نمره قبولی 14 و معدل 16 (چنانچه دانشجویی درسی را نگذرانده باشد و یا نمره اعلان نشده در کارنامه دارد در آزمون جامع نمی تواند شرکت کند)
3.در صورت دارا بودن پیشنیاز اخذ حد نصاب مورد تایید 12
4.بررسی وضعیت ثبت نام دانشجو در ترمی که درخواست آزمون جامع  دارد (مشغول به تحصیل باشد)

دانشجویان مقطع دکتری پردیس بین الملل ملزم می باشند با مراجعه به آموزش پردیس بین الملل و انجام مراحل اداری و آموزشی فرم تکمیل شده مجوز را دریافت و برای شرکت در آزمون آن را به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم جغرافیایی تحویل نمایند.


معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم جغرافیایی 26 /مهر /95