نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی دانشکده علوم جغرافیایی

 

 

 لیست اعضای هیأت علمی دانشکده علوم جغرافیایی به  تفکیک  گروههای آموزشی، مرتبه علمی و سمت های اجرایی(اردیبهشت 1394)

 

رديف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

سمت اجرایی

گروه مربوطه

1

دكتر محمد سليقه

دانشيار

معاون آموزشی دانشکده

آب و هوا شناسی

2

دكتر بهلول عليجاني

استاد

مدیر قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

3

دکتر محمد حسین ناصرزاده

استادیار

مدیر گروه آب و هواشناسی

4

خانم دكتر  زهراحجازي زاده

استاد

 

5

خانم دکتر مهری اکبری

استادیار

 

رديف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

سمت اجرایی

گروه مربوطه

1

دكتر حسن افراخته(رزومه استاد)

استاد

رییس دانشکده علوم جغرافیایی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

2

دكتر وحيد رياحي(رزومه استاد)

دانشیار

مدیر گروه  جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

3

دکتر حمید جلالیان (رزومه استاد)

دانشیار

 

4

دكتر فرهاد عزيزپور (رزومه استاد)

استاديار

 

5

دکتر اصغر طهماسبی (رزومه استاد)

استاديار

 

رديف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

سمت اجرایی

گروه مربوطه

1

دکتر عطاءاله عبدی

استاديار

مدیر گروه  جغرافياي سياسي

جغرافياي سياسي

2

دکتر افشین متقی

استاديار

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

3

دكتريداله كريميپور

استاد

 

4

دكتر مراد كاوياني

استاديار

 

5

دکتر حسین ربیعی

استاديار

 

رديف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

سمت اجرایی

گروه مربوطه

1

خانم دكترسيمين تولائي

استاد

مدیر گروه  جغرافيا و برنامه ريزي شهري

 

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

 

 

2

دكتر محمد سليماني

دانشيار

 

3

دكتر علي شماعي

دانشيار

 

4

دکتر علی موحد

دانشیار

مدیر گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر

5

دكتر طهمورث بهروزی نيا

استاديار

 

6

خانم دکتر فرزانه ساسانپور

استادیار

 

7

دکتر موسی کمانرودی

استادیار

 

8

دکتر  احمد زنگانه

استاديار

 

9

دکتر طاهر پریزادی

استادیار

 

10

دکتر حبیب اله فصیحی

استادیار

 

11

دکتر مجتبی جاودان

استاديار

 

12

دکتر تاج الدین کرمی

استادیار

 

رديف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

سمت اجرایی

گروه مربوطه

1

دكتر امير كرم

دانشيار

مدیر گروه  ژئومورفولوژي

ژئومورفولوژي

 

2

دکتر عزت اله قنواتی

دانشیار

معاون آموزشی و پژوهشی پردیس

3

دکتر امیر صفاری

دانشيار

دبیر اجرایی هیأت جذب دانشگاه

4

دکتر علی احمدآبادی

استادیار

 

5

خانم دکتر طیبه کیانی

استادیار

 

6

مهندس سید مروت  افتخاری

مربي

 

رديف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

سمت اجرایی

گروه مربوطه

1

دكتر پرويز ضيائيان فیروزآبادی

دانشيار

مدیر گروه   سنجش از دور وGIS

 

 

سنجش از دور و GIS

 

2

دکتر علی اصغر تراهی

استادیار

 

3

دکتر هانی  رضائیان

استادیار

 

4

دکتر حمیدرضا ریاحی بختیاری

استادیار

 

5‌

دکتر جواد سدیدی

استادیار

 

6

دکتر سید محمد توکلی صبور

استادیار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


لیست اسامی اساتید دانشکده علوم جغرافیای بهمراه لینک رزومه آنان

رديف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

رشته تحصيلي

سمت اجرایی

1

دكتر  زهراحجازي زاده

استاد

جغرافياي طبيعي  اقليم شناسي

رئیس اسبق دانشگاه

2

دكتر حسن افراخته

استاد

جغرافياي روستائي

رئیس دانشکده 

3

دكتربهلول عليجاني

استاد

جغرافياي طبيعي  اقليم شناسي

مدیر قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

4

دكترسيمين تولائي

استاد

جغرافياي اقتصادي (شهري)

مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

5

دكتريداله كريميپور

استاد

جغرافياي سياسي

----

6

دكتر عزت اله قنواتي

دانشيار

ژئومورفولوژي

معاون پردیس کرج

7

دكتر محمد سليقه

دانشيار

جغرافياي طبيعي  اقليم شناسي

معاون آموزشی دانشکده 

8

 دكتر محمد سليماني

دانشيار

جغرافياي انساني _ گرايش شهري

----

9

دكتر پرويز ضيائيان

دانشيار

سنجش از دور

مدیر گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

10

دكتر علي شماعي

دانشيار

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

معاون اسبق دانشجویی دانشگاه

11

دکتر علی موحد

دانشیار

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

مشاور رئیس دانشگاه در امور ایثارگران

12

دكتر امير كرم

استاديار

ژئومورفولوژي

مدیر گروه ژئومورفولوژی

13

دکتر امیر صفاری

استادیار

ژئومورفولوژی

-----------

14

دكتر وحيد رياحي

استاديار

جغرافيا و برنامه ريزي روستائي

معاون پژوهشی دانشگده-مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

15

دکتر فرزانه ساسانپور

استادیار

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

----

16

دکتر حمید جلالیان

استادیار

جغرافيا و برنامه ريزي روستائي

----

17

دكتر مراد كاوياني

استاديار

جغرافياي سياسي

----

18

دکتر موسی کمانرودی

استادیار

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

----

19

دكتر طهمورث بهروزنيا

استاديار

جغرافياي جمعيت

----

20

دكتر فرهاد عزيزپور

استاديار

جغرافيا و برنامه ريزي روستائي

----

21

دکتر حسین ربیعی

استاديار

جغرافياي سياسي

----

22

دکتر عطاءاله عبدی

استاديار

جغرافياي سياسي

----

23

دکتر افشین متقی

استاديار

جغرافياي سياسي

----

24

دکتر محمد حسین ناصرزاده

                  استادیار

جغرافياي طبيعي  اقليم شناسي

مدیرگروه آب و هواشناسی

25

دکتر طیبه کیانی

استادیار

ژئومورفولوژی

----

26

دکتر حبیب اله فصیحی

استادیار

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

----

28 دکتر هانی  رضائیان

استادیار

سیستم اطلاعات جغرافیایی

----

 

29

دکتر حمیدرضا ریاحی بختیاری 

                استادیار

سنجش از دور

----

 

30

دکتر جواد سدیدی

                استادیار

سیستم اطلاعات جغرافیایی

----

 

31

دکتر احمد زنگانه

استادیار

برنامه ريزي شهري و منطقه اي

----

 

32

مهندس سید مروت افتخاری

مربي

ژئومورفولوژي

------

33 دکتر علی احمدآبادی استادیار ژئومورفوۀوژی ---------
34 دکتر طاهر پریزادی استادیار جغرافیا-برنامه ریزی شهری ---------
35 دکتر مهری اکبری استادیار آب و هواشناسی ----------------
36 دکتر اصغر طهماسبی استادیار جغرافیای روستایی ----------------
37 دکترعلی اصغر تراهی استادیار سنجش از راه دور ---------------
38 دکتر محمد توکلی صبور استادیار سنجش از راه دور --------------