منو های اصلی
Skip to Content

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران

نظر به ضرورت تعاملات علمی- پژوهشی بین مراکز دانشگاهی و مؤسسات تحقیقاتی  و پژوهشی کشور  و بهره مندی از امکانات و توانمندی¬های یکدیگر در زمینه¬های علمی- پژوهشی و تبادل تجربیات،تفاهم‌نامه در تاريخ 11/ 08/1395 جهت همکاری مشترک بین "قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی" به نمایندگی رئیس قطب جناب آقای دکتر بهلول علیجانی   و " انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران" به نمایندگی رئیس انجمن جناب آقای دکتر ابوالفضل مشکینی  در راستاي توسعه تعاملات طرفين و بهره‌مندي از امكانات و توانمندي‌هاي يكديگر در زمينه‌هاي علمي، پژوهشي، آموزشي، اجرايي و مشاوره‌اي، منعقد گردید.