اولین جلسه کمیته همکاری های علمی بین المللی دانشکده علوم جغرافیایی برگزار شد.

اولین جلسه کمیته همکاری های علمی بین المللی دانشکده علوم جغرافیایی در تاریخ 17/03/1395 با حضور دکتر عزت الله قنواتی رییس دانشکده، دکتر موسی کمانرودی معاون پژوهشی دانشکده، دکتر جلالیان معاون آموزشی دانشکده، دکتر اصغر طهماسبی و دکتر سدیدی برگزار شد. کمیته مذکور با هدف هماهنگی، پیگیری و زمینه سازی همکاری های بین المللی این دانشکده با ترکیب اعضا و محورهای زیر با اولویت کشور آلمان و مرکز DAAD تشکیل شده است.

در این جلسه آقای دکتر کمانرودی گزارش هماهنگی ها و پیگیری های به عمل آمده خود با دانشگاه زیگن آلمان برای همکاری با این دانشکده را ارایه نموده و مقرر گردید نامبرده پروپوزال پروژه های پژوهشی و کارگاه های علمی مشترک با آن دانشگاه را در جلسه آتی این کمیته که در تاریخ  24/3/95 برگزار خواهد شد ارایه نماید.

 

الف- اعضای کمیته                                                      ب- محورهای همکاری

  1. دکتر عزت الله قنواتی                                     1. مبادله دانشجو

  2. دکتر موسی کمانرودی                                2. . پایان نامه ها و رساله های دانشجویی مشترک

  3. دکتر حمید جلالیان                                         3. فرصت های مطالعاتی دانشجویی                                          

  4. دکتر اصغر طهماسبی                                   4. فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی

  5. دکتر جواد سدیدی                                          5. برگزاری کارگاههای علمی مشترک

  6. دکتر مسلم قاسمی                                          6. انجام پروژه های پژوهشی مشترک