منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

آگهی بورس و فرصت مطالعاتی دانشجویی

بدینوسیله به اطلاع می رساند که مراجع، شرایط و زمان واگذاری و اخذ بورس و فرصت های مطالعاتی دانشجویی مورد حمایت مرکز همکاری های آکادمیک آلمان (DAAD) در صفحه اصلی سایت دانشکده بارگذاری شده است. لذا دانشجویان عزیز می توانند با مراجعه به منوی مربوطه اقدام لازم با هماهنگی معاونت پژوهشی دانشکده به عمل آورند.