آگهی راه‎اندازی کانال خبررسانی دانشجویان دانشکده علوم جغرافیایی

با هدف خبررسانی و آگهیبخشی آیین نامههای آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، کانال خبررسانی دانشجویان در تلگرام ایجاد شده است. دانشجویان محترم میتوانند برای عضویت در این کانال از لینک زیر اقدام کنند.  

                                            Http://telegram.me/gskhustudents