منو های اصلی
Skip to Content

آگهی فراخوان انتخاب پایان نامه و رساله برتر دانشکده علوم جغرافیایی

 با درود و احترام

دانشجویانی که علاقمند به شرکت در جشنواره انتخاب پایان نامه های برتر دانشکده هستند باید فرم پیوست این فراخوان را تکمیل نموده و همراه با یک نسخه pdf از پایان نامه یا رساله خود به نشانی ایمیل دانشکده ارسال کنند. دانشجویانی که از تاریخ 10 آذر 93 تا 10 آذر 95 دفاع کرده اند (طی دو سال گذشته) می توانند در این جشنواره شرکت کنند. آخرین مهلت ارسال درخواست ها 20 آذر است.

Email:fgs@khu.ac.ir

دانلود فرم شرکت در جشنواره