آیین نامه حمایت از دستاورد های علمی معتبر

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه 1394 اقدام به تدوین آیین نامه حمایت از دستاورد های علمی معتبر و  راه اندازی فدراسیون سر آمدان علمی ایران iran science elites federation  با هدف دستیابی به مرجعیت علمی جهانی کرده است .

مطابق این آیین نامه به افرادی با دستاورد های علمی معتبر، برگزاری رویداد های داخلی معتبر، انتشار مقاله در مجلات معتبر، ارائه سخنرانی در کنگره های معتبر بین المللی ، شرکت در دوره های مطالعاتی معتبر و ... مبالغ تشویقی پرداخت می شود .

 آدرس پایگاه به نشانی www.isef.ir   جهت اطلاع و استفاده محققان