نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری آزمون جامع دکتری گروههای آموزشی

                                                                                                مکان :

تهران – خیابان شهید مفتح نرسیده به انقلاب –(ایستگاه مترو دروازه دولت)، پلاك 49 – دانشکده علوم جغرافیایی

زمان:

4خرداد1395ساعت 8:00