منو های اصلی
Skip to Content

برگزاری کارگاه آموزشی توسط دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان:" برنامه حمایت مالی کمیسیون اتحادیه اورپا از پروژه های علمی ، تحقیقاتی و بین المللی، طرح اراسموس پلاس"