تبریک انتصاب شایسته به جناب آقای دکتر سیدمحمد توکلی صبور به عنوان مدیر گروه آموزشی سنجش از راه دورو سیستم اطلاعات جغرافیایی

فرهیخته گرامی

جناب آقای دکترسیدمحمد توکلی صبور
 

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان مدیر گروه آموزشی سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشکده علوم جغرافیایی بسیار باعث مسرّت و خشنودی است. ضمن عرض تبریک و تهنیت توفیقات روزافزون و سلامتی شما را از درگاه خداوند منّان آرزو می نماییم.

 
 
دانشکده علوم جغرافیایی