تبریک انتصاب شایسته جناب آقای دکتر سدیدی به عنوان معاون آموزشی دانشکده علوم جغرافیایی

 
فرهیخته گرامی
جناب آقای دکتر سدیدی 
 
انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان معاون محترم آموزشی دانشکده

علوم جغرافیایی بسیار باعث مسرّت و خشنودی است. ضمن عرض
 
تبریک و تهنیت توفیقات روزافزون و سلامتی شما را از درگاه
 
خداوند منّان آرزو می نماییم.
 
 
دانشکده علوم جغرافیایی