تبریک کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشکده علوم جغرافیایی به جناب آقای دکتر افشین متقی

استاد فرهیخته جناب آقای دکتر افشین متقی
 
 
کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشکده علوم جغرافیایی که نشان از لیاقت و شایستگی علمی و
 
پژوهشی جنابعالی را دارد  تبریک عرض می‌نماییم.  از خداوند متعال برای شما سلامتی و توفیق
 
خدمت مسئلت داریم. 
 
 
دانشکده علوم جغرافیایی