تبریک کسب عنوان پژوهشگر برتر کشوری به جناب آقای دکتر علیجانی

استاد فرهیخته جناب آقای دکتر بهلول علیجانی
 
کسب عنوان پژوهشگر برتر کشوری که نشان لیاقت و شایستگی علمی و پژوهشی جنابعالی است را به شما،خانواده محترم‌، جامعه جغرافیدانان کشور و دانشگاه خوارزمی از صمیم قلب تبریک عرض می‌نماییم. ازهمکاری با شما در دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی بر خود می‌بالیم و از خداوند متعادل پایندگی را برای جنابعالی مسئلت داریم. 
 
 
                            دانشکده علوم جغرافیایی