منو های اصلی
Skip to Content

تفاهم نامه قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی و پژوهشکده سوانح طبیعی

قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دانشگاه خوارزمی با همکاری پژوهشکده سوانح طبیعی، طرح پژوهشی بین المللی "پیامدهای تغییر اقلیم در منطقه MENA با تاکید بر مخاطرات سیلاب، خشکسالی و گردوغبار" را به انجام می رساند.

بر اساس تفاهم نامه ای که قطب علمی و پژوهشکده سوانح طبیعی در خرداد ماه سال جاری به امضا رسانده اند؛ قطب علمی به مطالعات گسترده و جامع پیامدهای تغییر اقلیم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا می پردازد.

 در جلسه ای که روز سه شنبه 25 آبان ماه و با حضور ریاست محترم دانشگاه و برای آغاز همکاری علمی برگزار شد، مقرر گردید  پروپوزال این پروژه مطالعاتی که به زبان انگلیسی تهیه شده است؛ پس از تایید و تصویب در کرسی یونسکو (کرسی سوانح طبیعی یونسکو) و با همکاری تیمی از متخصصان کارمد ملی در قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی انجام شود.