جلسه هم اندیشی بررسی طرح نظام جامع مطالعاتی شهرداری کرج

جلسه هم اندیشی بررسی طرح نظام جامع مطالعاتی شهرداری کرج در مرکز پژوهش ها برگزار شد:
                                  
جلسه هم اندیشی بررسی طرح نظام جامع مطالعاتی شهرداری کرج با حضور سارا دشتگرد رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج و سهیل کوثری معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری کرج و مجری پروژه مذکور در شورای شهر برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج، در ابتدای جلسه مجری پروژه به ارائه گزارشی از مدل پژوهشی طراحی شده پرداخت و مدیریت پروژه های پژوهشی را مورد ارزیابی قرار داد. در ادامه سهیل کوثری معاون برنامه ریزی شهرداری کرج نیز در خصوص نحوه برنامه های مطالعاتی این مجموعه توضیحاتی ارائه نمود و تاکید داشت: پس از نهایی شدن برنامه 5 ساله مطالعاتی شهرداری کرج منطقی برای تعریف برنامه های بدون رفرنس وجود ندارد.  رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای شهرکرج  نیز پس از بررسی طرح و مدل ارائه شده ازسوی مجری و برنامه های معاونت برنامه ریزی شهرداری کرج اظهار داشت: رویکرد پژوهشی شورای شهر کرج بر لوایح مطرح شده در کمیسیون های پنجگانه شورای شهر کرج می باشد و به آنها به صورت کارشناسی و تخصصی خواهد پرداخت.

http://shorakaraj.ir/shownews.aspx