نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

=========================================================

جهت مشاهده اطلاعیه  استفاده از فرصت مطالعاتی ویژه دانشجویان دکتری اینجا را کلیک کنید

====================================================================

دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم جغرافیایی میتوانند فرم های مورد نیاز خود را از لینکهای زیر دانلود کنند

فرم گواهی دریافت پایان نامه

فرم شماره 1 دکتری

فرم شماره 12 دکتری

فرم درخواست کد پایان نامه- رساله

فرم درخواست دانشجو-تحصیلات تکمیلی

فرم درخواست خوابگاه دانشجویی برای تعطیلات تابستان

فرم درخواست تمدید سنوات دانشجویان تحصیلات تکمیلی

فرم درخواست تشکیل جلسه دفاع از رساله دکتری

فرم خام صورت جلسه دفاع از پايان نامه

فرم تسویه حساب دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

اعلام نمره پروژه تحقیقاتی

اطلاعیه جلسه دفاع

فرم درخواست پروپوزال ارشد و دکتری

معرفي استادان پيشنهادي گروه جهت داوري پايان‌نامه

گواهی اتمام پایان‌نامه کارشناسیارشد دانشجو

فرم درخواست تشکیل جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

فرم گزارش پیشرفت پایان نیمسال تحصیلی

گواهي اتمام رساله دکتری دانشجو

 

 

 

مشخصات پایان نامه های دفاع شده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم جغرافیایی

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

ورودی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

1

 

رشید بوکانی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

86

آشکار سازی تغییرات کالبدی روستاشهرها با استفاده از GIS

دکتر ضیاییان

 دکترافراخته

25/6/88

2

 

مهدی احمدی

جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی

86

شناسایی پهنه های مناسب برای توسعه ژئوتوریسم در استان ایلام با استفاده از GIS

دکتر قنواتی

دکتر کرم

3/12/88

3

 

رسول حسنیقاریانی

جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی

86

نقش شکل زایی فرسایش یخچال بر ناپایداری دامنه ای در کوهستان قندیل

(جنوب غربی پیرانشهر)

خانم دکتر قهرودی

دکتر کرم

3/12/88

4

 

معصومه گیلانی لاریمی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

86

نقش گردشگری در توسعه اجتماعیاقتصادی روستاها

(دهستان لاریم شهرستان جویبار)

خانم دکترتولایی

دکتر افراخته

5/12/88

5

 

حجت اله شمیعی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

86

چالشهای مدیریت نوین روستایی در روستاهای اطراف شهرهای بزرگ (شهرستان شهریار)

دکتر حسن افراخته

مهندس احمد زنگانه

5/12/88

6

 

محمد حسن شکری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

86

نقش مدیریت منابع آب کشاورزی در توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی شهرستان طارم

 

دکتر افراخته

دکتر شماعی

دکتر فردی

5/12/88

7

 

ابراهیم ارشک

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

86

توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی شهرستان چرام)

 

دکتر شماعی

 

دکتر افراخته

25/2/89

8

 

رحیم   محمدی صالح

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

86

نقش مبادلات تجاری در توسعه روستائی(مطالعه موردی بازارچه قاسمه رش شهرستان سردشت)

دکتر افراخته

دکتر کریمی پور

10/3/89

9

 

سما عزیزی

 

جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی

86

تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی شهر جوانرود

خانم دکتر قهرودی

دکتر کرم

28/4/89

10

 

فرزانه احمدی نصرآباد سفلی

جغرافیای طبیعیاقلیم شناسی

87

پهنه بندی کلیماتوریسم  شهر یاسوج

خانم دکتر حجازی زاده

دکتر علیجانی

30/6/89

11

محمود امیری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

86

نقش مدیریت نوین در توسعه روستایی(مطالعه موردی :دهستان بازان , :شهرستان جوانرود)

دکتر کریمی پور

دکتر افراخته

3/7/89

12

ساحل کاری

جغرافیای طبیعیاقلیم شناسی

87

تحلیل زمانی ومکانی امواج گرما و سرما در شهر تهران

دکتر علیجانی

دکتر سلیقه

10/7/89

13

 

نازار  داودبهاروندی

 

 

جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی

86

آشکار سازی بستر رود دز بعد از بستن سد،با استفاده از تصاویر ماهواره ای

دکتر قنواتی

خانم دکتر قهرودی

14/7/89

14

 

عصمت جاور انصاری

 

جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی

86

بررسی و شناسایی اشکال ژئومورفولوژیکی جنوب دریاچه نمک کاشان با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سنجش از دور

دکتر امیر کرم

دکتر قنواتی

14/7/89

15

زکیه خسروی کتولی

 

جغرافیای طبیعیاقلیم شناسی

87

اقلیم و معماری شهر گرگان

خانم دکتر حجازی زاده

محمد سلیقه

30/8/89

16

منیژه ورشوی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

87

بررسی سیاستهای تامین مسکن گروههای کم درآمد شهری نمونه موردی فردیس کرج

دکتر افراخته

 دکتر ضیائیان

دکتر شماعی

22/9/89

17

حسین یاوری

جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی

87

تحلیل فضایی سطح وارونگی دمایی شهر تهران و تاثیر آن در الودگی هوا

دکتر سلیقه

دکتر علیجانی

18/10/89

18

اسداله خوش کیش

جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی

87

تحلیل سینوپتیکی پدیده گرد وغبار استان لرستان

دکتر علیجانی

خانم دکتر حجازی زاده

20/10/89

19

زهرا سنبلی

جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی

87

تحلیل فضایی تابش در ایران

دکتر سلیقه

خانم دکتر حجازی زاده

9/12/89

20

الهام امیر حاجیلو

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

87

سنجش هویت محله تجریش

دکتر سلیمانی

خانم دکتر تولایی

3/12/89

21

هیوا اژنگ

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

87

سنجش کیفیت محیط شهری منطقه 6 تهران

دکتر شماعی

 دکتر بهروزی نیا

دکتر کریمی پور

25/3/90

22

 

امید ابراهیمی

جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی

88

بررسی نقش پدیده کارست در تحول ژئومورفولوژیکی ناهمواریهای زرنه و کرگان در غرب منطقه کامیاران با استفاده از سنجش از دور و GIS

دکتر ضیائیان

 خانم دکتر قهرودی

دکتر صفاری

دکتر قربانی

1/6/90

23

آزاد اصغری

جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی

88

تحلیل سینوپتیک کولاک برف در منطقه کردستان

دکتر علیجانی

خانم دکتر حجازی زاده

20/6/90

24

محمدزانا مردوخی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

87

بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری محله سیروس تهران

دکتر شماعی

دکتر بهروزی نیا

دکتر کاویانی

26/6/90

25

داریوش سپاده

جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی

88

تحلیل همدیدی بادهای شدید و طوفان سواحل شمال خلیج فارس

دکتر سلیقه

دکتر علیجانی

28/6/90

26

 

جعفر موسی وند

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

88

تعیین کاربری بهینه در راستای کاهش مخاطره محیطی زلزله: محدوده مطالعاتی منطقه یک تهران

دکتر سلیمانی

 خانم دکتر ساسانپور

دکتر ضیائیان

30/6/90

27

علیرضا غلامی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

88

نقش روستا شهری در توسعه مناطق روستایی نمونه مورد مطالعه روستا شهر چغابل شهرستان کوهدشت

خانم دکتر تولایی

 دکتر ریاحی

دکتر عزیزپور

مهندس زنگانه

30/6/90

28

 

جواد دامن باغ

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

88

نقش فعالیتهای کشاورزی در توسعه روستایی مطالعه موردی دهستان چغانرگس شهرستان کرمانشاه

دکتر افراخته

دکتر کاویانی

دکتر ریاحی

5/7/90

29

 

علی عزیزی کاوه

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

87

ساماندهی بافت فرسوده شهری با تاکید بر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مورد مطالعه محله شهید دستغیب منطقه 9 شهرداری تهران

دکتر شماعی

 دکتر کریمی پور

دکتر کاویانی

13/7/90

30

مصطفی حاجیان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

88

ساماندهی محله راه آهن تهران با تاکید بر کاربری اراضی

خانم دکتر تولایی

دکتر شماعی

دکتر افراخته

30/6/90

31

محمد رضا زارع پور  

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

88

بررسی تحولات شهر وشهرنشینی با تأکید بر پایداری شهری  - نمونه بوشهر

خانم دکتر ساسانپور 

  دكترمراد کاویانی

دكتر محمد سلیمانی

18/8/90

32

عباس  نیک نژاد      

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

88

امکان سنجی بهسازی محیط روستایی در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی:دهستان دابو-شهرستان آمل) 

دکتر وحید ریاحی  

دکتر مراد کاویانی

دكتر علی شماعی

9/9/90

 

33

اسماعیل منصوریان

جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی

88

مطالعه ویژگی های ژئومورفولوژیکی و خاک شناسی منطقه هرمزآباد(جنوب استان اصفهان جهت تعیین اراضی)

دکتر قنواتی

دکتر کرم

دکتر ضیائیان

29/9/90

34

مهناز عزیز ابراهیم    

جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی

88

ارزیابی پتانسیل های اقلیمی گردشگری در استان گیلان

دکتر علیجانی

دکتر سلیقه

20/10/90

35

علی  عشقی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

88

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای شهر با مدلAHP FUZZY  به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS نمونه موردی منطقه 3 شهر تهران

دكترعلی  شماعی

دکتر سید موسی پورموسوی

دكتر بهروزی نیا

دکتر محسن احد نژاد

25/10/90

36

ابراهیم تقوی مقدم       

جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی

88

تحولات ژئومورفولوژیک سواحل شمال خلیج فارس از بوشهر تا کنگان

دکتر عزت اله   قنواتی

دکتر سیاوش  شایان

25/10/90

37

فاطمه ارسلانی     

جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی

88

تأثیر سیگنال های اقلیمی  بر بارش ایران مرکزی

خانم دکتر حجازی زاده

دکتر ابراهیم فتاحی  دکتر سلیقه

26/10/90

 

38

سجاد صالحی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی     

88

نقش اقدامات عمرانی دولت (سد سازی) در ماندگاری جمعیت روستایی، نمونه مورد مطالعه : دهستان های شهرستان خرمدره

دکتر وحید ریاحی

دکتر یداله کریمی پور 

دکتر حسن  افراخته

17/11/90

39

نبی هواسی   

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی     

88

ارزیابی شاخص های توسعه پایدار روستایی با تأکید بر بخش کشاورزی نمونه موردی: دهستان زرین دشت شهرستان دره شهر

دکتر حسن  افراخته

دکتر پرویز ضیائیان

دکتر وحید ریاحی

17/11/90

40

ریبوار محمودپور

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی     

88

ارزیابی نظام مدیریت روستایی ایران پس از انقلاب اسلامی با تأکید بر نقش دهیاری ها، مطالعه موردی:

دهستان دزلی شهرستان سرو آباد

دکتر وحید ریاحی

دکتر یداله کریمی پور 

دکتر مراد کاویانی

 دکتر فرهاد عزیزپور

17/11/90

41

محمود برزیگر  

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

88

ارزیابی کاربری اراضی شهری (نمونه موردی: شهر سردشت))

دكترعلی  شماعی

دکتر یداله کریمی پور

دكتر فرهاد عزیزپور

18/11/90   

42

نغمه  توفیقی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی     

88

تحلیلی برتحولات مکانی  فضایی سکونتگاههای روستایی طی سالهای ( 1385-1365) نمونه موردی :

بخش مرکزی و شیبکوه شهرستان فسا

دکتر حسن  افراخته

دکتر فرهاد عزیزپور

18/11/90

43

مصطفی بیات 

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی     

88

روند تحولات مورفولوژی زراعی سکونتگاههای روستایی طی دوره زمانی( 1385-1341) دهستان صالحان (شهرستان خمین)

دکتر حسن  افراخته

خانم دکتر سیمین تولایی

دکتر فرهاد عزیزپور

18/11/90

44

زهره قادرمزی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی     

88

بررسی شاخص های بهره وری و فقردر بخش کشاورزی در مناطق  روستایی ایران

مطالعه موردی : شهرستان دهگلان

دکتر وحید ریاحی

دکتر یداله کریمی پور

دکتر حسن  افراخته دکتر حامد قادرمزی

18/11/90

45

نجمه حیدر زاده  

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

88

ساماندهی کالبدی- فضایی محله، رویکردی در توسعه درونی شهر مورد:

محله سلیمانی- تیموری منطقه 10 شهرداری تهران

دكتر محمد سلیمانی

خانم دکتر ساسانپور

مهندس احمد   زنگانه

25/11/90

46

سیدمهدی محمودی  

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

88

سنجش کیفیت محیط شهری منطقه ی چهار شهر تهران:

بررسی مقایسه ای محله های نارمک  و خاک سفید

دكتر محمد سلیمانی

دکتر طهمورث بهروزی نیا

مهندس احمد   زنگانه

25/11/90

47

خدیجه صمیمی پور

جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی

88

شناسایی و تحلیل پهنه های مناسب توسعه اکوتوریسم با تأکید بر اشکال ژئومورفولوژیکی در شهرستان کازرون

دکتر عزت اله   قنواتی

دکتر امیر صفاری

دکتر امیر کرم

دکتر داود مختاری

25/11/90

48

حمید رضا نیازی فر

جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی

88

بررسی عنصر اقلیمی بارش بر پراکندگی جنگل بلوط در استان کرمانشاه

دكتر محمد سلیقه 

دکتر بهلول علیجانی

1/12/90

49

زهرا  غلام پور

جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی

88

بررسی اثر تغییر اقلیم بر رواناب حوضه رودخانه کر با استفاده از مدل IHACRES

خانم دکتر حجازی زاده

دکترابراهیم فتاحی خانم پریساسادات آشفته

1/12/90

50

هاشم حسینی  

جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی

88

ارزیابی ژئومورفولوژیکی تناسب زمین جهت توسعه فیزیکی شهر دیواندره با استفاده از مدل منطق فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیطGIS

دكتر کرم

دکتر امیر صفاری

دکتر عزت اله قنواتی

8/12/90

51

الهه   عراقیان

جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی

88

ارزیابی و مکان یابی بهینه سکونتگاههای روستایی بر مبنای پارامترهای ژئومورفولوژی در راستای آمایش سرزمین مطالعه موردی: شهرستان طارم

دكتر کرم

 

دکتر حسن  افراخته

8/12/90

52

فاطمه حسین نژاد

جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی

88

ارزیابی و توان سنجی پتانسیل های اکوتوریسم شهرستان طالقان

دكتر کرم

دکتر عزت اله قنواتی

9/12/90

53

سمانه شریفی

جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی

88

هیدرودینامیک رودخانه بابل رود و نقش آن در تکامل پیچان رود ها (از انارستان تا پل محمدحسن خان)

دکتر عزت اله   قنواتی

دكتر کرم

9/12/90

54

بهاره میرزاخانی

جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی

88

تحولات ژئومورفولوژیکی کویر میقان در کواترنر

 

خانم دکتر منیژه قهرودی

 

 

دکتر عزت اله   قنواتی

9/12/90

55

مسلم الله ویسی   

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

88

رشد هوشمند و توسعه درونی شهر سنندج

 

 

دکتر محمد  سلیمانی

  دكترعلی  شماعی

دکتر فرزانه ساسانپور مهندس احمد زنگانه

9/12/90

56

رحمان سهندی 

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی     

88

تبیین نقش مشارکت روستائیان در تحولات فضایی سکونتگاههای روستایی

 نمونه مورد مطالعه:دهستان حومه شهرستان خدابنده

دکتر حسن  افراخته

دکتر طهمورث بهروزی نیا 

دکتر فرهاد عزیزپور

10/12/90

57

صغری غلامی

جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی

88

ارزیابی و پهنه بندی مخاطرات ژئومورفولوژیکی

 (با تأکید بر سیلاب، زمین لغزش و زلزله)

 مطالعه موردی شهرستان شیروان

دکتر امیر کرم 

دکتر امیر صفاری

دکتر عزت اله   قنواتی

13/12/90

58

راحله  قره لو

جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی

88

بررسی فرآیند تغییر اقلیم در منطقه کرج

دکتر بهلول علیجانی

دکتر ابراهیم فتاحی

13/12/90

59

مریم هواسی گرازان

جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی

88

بررسی تأثیر اقلیم بر منابع آب حوضه رودخانه قره سو

خانم دکتر حجازی زاده

دکتر محمد  سلیقه

13/12/90

60

ابراهیم بهشتی

جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی

88

پهنه بندی پتنسیل سیل خیزی در حوزه آبریز بالغلو چای(بالخلی)

دکتر عزت اله   قنواتی

دکتر

دکتر محمد  سلیقه

دکتر امیر کرم 

13/12/90