نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

روز عرفه روز نیایش و روز بارش چشم های خاکیان بر شما آسمانیان مبارک باد.

 

سبحانک انی کنت من السائلین لااله الا انت 

روز عرفه روز بریدن از خاک و پیوند با افلاک و روز توسل به مقام ربوبیت حضرت حق است.