منو های اصلی
Skip to Content

طرح عضویت فراگیر کتابخانه ها

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که می توانند برای ثبت نام و عضویت در طرح غدیر (طرح عضویت فراگیر کتابخانه ها) به کتابخانه مرکزی تهران، خانم آمنه پورآقایی مراجعه نمایند.
 برای اطلاعات بیشتر از این طرح به آدرس زیر مراجعه کنید: ghadir.irandoc.ac.ir