منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

طرح عضویت فراگیر کتابخانه ها

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که می توانند برای ثبت نام و عضویت در طرح غدیر (طرح عضویت فراگیر کتابخانه ها) به کتابخانه مرکزی تهران، خانم آمنه پورآقایی مراجعه نمایند.
 برای اطلاعات بیشتر از این طرح به آدرس زیر مراجعه کنید: ghadir.irandoc.ac.ir