قابل توجه استادان و دانشجویان دانشگاه

 دسترسی به دو پایگاه علمی (ساینس دایرکت) و ( اسکوپرس) برای کاربران دانشگاه خوارزمی فراهم شده است. برای جستجو و دانلود مقالات می توانید به دو نشانی زیر مراجعه فرمایید.

http://www.sciencedirect.com
http://www.scopus.com