منو های اصلی
Skip to Content

قابل توجه اعضاء محترم هیأت علمی و دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی

باعنایت به مصوبه شورای سیاست­ گذاری مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه از کلیه اعضاء محترم هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه دعوت می­ شود چنانچه ایده قابل تبدیل به محصول و یا قابل تجاری­ سازی داشته و یا تمایل به حمایت در فرآیند پیش ­رشد دارند ضمن مراجعه به پرتال دانشگاه زیربخش مراکز رشد نسبت به تکمیل فرم درخواست اقدام نمایند. پس از بررسی در کارگروه مربوطه و تصویب در شورای سیاست­ گذاری مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه اقدامات بعدی صورت می­ پذیرد.

  قابل ذکر است در پروپوزال­ های ارائه شده بایستی حتی­ الامکان یک نفر عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی نقش محوری داشته باشد.