قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده علوم جغرافیایی مهلت شرکت در جشنواره پایان نامه ها و رساله های برتر تا تاریخ 1396/09/25 تمدید شد.

 

دانشجویانی که حائز شرایط تکمیل فرم ثبت نام شرکت در جشنواره تقدیر از پایان نامه ها و رساله های برتر دانشجویی سال 1396 می باشند فرم مذکور را تکمیل فرمایند. ضمناً یک نسخه از فرم در کانال تلگرام اطلاع رسانی دانشجویان قرار داده شده است.

فرم ثبت نام شرکت در جشنواره تقدیر از پایان نامه ها و رساله های برتر دانشجویی سال 1396

 

معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی