نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

قطب علمی تحليل فضايي مخاطرات محيطي

قرن بيست و يكم بحران هاي مهم و پيچيده اي را براي بشر به ارمغان آورده است. فرسايش خاك ، آلودگي هوا و خاك و آب و در مجموع محيط زيست انساني، انفجار جمعيت، تحليل و تخريب منابع طبيعي بويژه منابع تجديد نشونده، همه براي انسان قرن بيست و يكم آينده نگران كننده اي ترسيم مي كنند. انسان زمانی می تواند از محیط استفاده بهینه بکند که این مخاطرات را شناخته و در جهت چاره جویی آنها اقدام کند. در حال حاضر مؤسسات و واحد هاي متعددي خود را متولي مخاطرات محيطي مي دانند و كارهايي هم در اين زمينه انجام مي دهند.مركز واحدي كه بتواند از نظر بنيان هاي نظري و ابداع و اصلاح روشهاي مطالعه تصميم گيري كند و اظهار نظر كند وجود ندارد. قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی برای این منظور در سال 1384 ایجاد شده است که به عنوان یک مرکز علمی در این زمینه فعالیت کند.

دوره های فعالیت: دومین دوره

اهداف 

1.      شناسايي مخاطرات محيطي و پهنه بندي كشور از نظر شدت و فراواني و احتمال وقوع آنها.

2.      تنظيم روش استاندارد مطالعات و تحليل فضايي مخاطرات محيطي و بويژه كامپيوتري كردن اين كارها.

3.      ترويج و ارايه اين نو آوري ها از طريق بر گزاري دوره هاي آموزشي مختلف و انتشار كتب و مقالات علمي

4.      تربيت نيروي متخصص از طريق آموزش هاي رسمي و غير رسمي.

ره آوردها

1-    امضای تفاهم نامه با دانشکده مواد خاص دانشگاه زیلینا در کشور اسلواکی.

2-    برگزاری و مشارکت  در اجرای شش سمینار علمی .

3-    برگزاری حدود 18 نشست تخصصی و کارگاه آموزشی.

4-    اجرای حدود 18 طرح پژوهشی تمام شده و 6 طرح  در دست اجرا.

5-    حمایت از پایان نامه های دانشجویی حدود 15 نفر.

6-    چاپ 50 مقاله پژوهشی و ارایه 25 مقاله درسمینار های علمی داخلی و خارجی.

7-    تجهیز قطب علمی و راه اندازی سایت آن.

8-    تهیه فرهنگ مخاطرات محیطی که جلد اول آن آماده چاپ است.