منو های اصلی
Skip to Content

مسوول دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت گردشگری منصوب شد

متن حکم: 
 
جناب آقای دکتر مجتبی جاودان
عضو محترم هیأت علمی دانشکدۀ علوم جغرافیایی
 
با سلام و احترام
 
نظر به اینکه دانشگاه خوارزمی با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برآن است که در عرصه های علمی این حوزه، فعالیت گسترده ­ای را آغاز کند، طی این حکم، جنابعالی با توجه  به سوابق و دانش ارزنده، به عنوان مسئول دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت گردشگری تعیین می شوید.
امید است با همکاری و همفکری دیگر استادان و صاحب نظران محترم، در این امر مهم پیروز و سربلند باشید.                    
با آرزوی سعادت و سلامت 
 
محمد علی سبحان اللهی
رئیس دانشگاه