منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

همکار گرامی جناب آقای دکتر متقی ارتقای شایسته جنابعالی را به مرتبه دانشیاری تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

همکار گرامی جناب آقای دکتر متقی      افشین متقی دستنائی

ارتقای شایسته جنابعالی را به مرتبه دانشیاری تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

از خداوند منان همواره سعادت، سلامت و تداوم موفقیت های علمی شما را آرزومندیم.

دانشکده علوم جغرافیایی