پیش شماره خبرنامه دانشکده علوم جغرافیایی

بدینوسیله به اطلاع همگان می رساند که دسترسی به پیش شماره خبرنامه دانشکده علوم جغرافیایی از طریق لینک زیر امکان پذیر می باشد.

 

پیش شماره خبرنامه دانشکده علوم جغرافیایی