نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان

رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

شغل

1

مهندس رحیم یمانی

کارشناس ارشد

زمین شناسی

کارشناس ارشد آزمایشگاه ژئومورفولژی

2

غلام دولتی

کارشناس ارشد

جغرافيا و برنامه ریزی روستایی

كارشناس خدمات آموزشی و امور مالی ، پژوهشی

3

مژگان رمضانی

کارشناس ارشد

اقتصاد نظری

عامل ذی حساب دانشکده و قطب علمی

4

حسنعلی نیک بین

دیپلم

اقتصاد

کارپرداز

5

  معصومه کارخانه

کارشناس ارشد

علوم ارتباطات

مسئول گروههای آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس تهران

6

اعظم ینگی ملکی

کارشناس

جامعه شناسی

مسئول آموزش و فارغ التحصیلان

7

نرگس خزاعی

کارشناس

مدیریت دولتی

کاربر سیستم گلستان

8

مدينه منصوري

کاردان

روابط عمومی

مسئول گروههای آموزشی پردیس کرج