نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروههای آموزشی/گروه آب و هوا شناسی/مدیر گروه

 

 

 

 

سمت:

مدیر گروه آب وهواشناسی

 

 

 

نام

محمدحسین

نام خانوادگی

ناصرزاده

آخرين مدرک تحصيلی

دکترا

رشته

جغرافیای طبیعی

گرايش

اقلیم شناسی

وابستگی سازمانی

هیات علمی دانشگاه خوارزمی

شماره تلفن

02634579600

شماره همراه

09125270061

نشانی پست الکترونيک

Nasserzadeh2100@yahoo.com