نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروههای آموزشی/گروه آموزشی سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیاییویان/دانشجویان

اطلاعیه مهم:

دانشجویان کارشناسی ارشد تا 15 مهرماه فرصت دارند تا پیشنهاد طرح پایان نامه و پروژه خود را تحویل گروه  نمایند.

اسامی دانشجویان سنجش از دور آموزش محور (گرایش مخاطرات محیطی)

 

نام

نام خانوادگی

گرایش

وضعیت

1

حامد

احمدی

مخاطرات محیطی

شبانه

2

بابک

ارجمندی

مخاطرات محیطی

شبانه

3

حامد

علی نیا زالی

مخاطرات محیطی

شبانه

4

کامران

سلیمانی

مخاطرات محیطی

شبانه

5

حامد

زینالی کرامه

مخاطرات محیطی

شبانه

6

مجتبی

نعیمی

مخاطرات محیطی

شبانه

7

محسن

طاووسی نیک آبادی

مخارات محیطی

شبانه

8

ظریفه

بخشی زاده شکردشت

مخاطرات محیطی

شبانه

9

حمزه

فلاحی

مخاطرات محیطی

شبانه

10

مهدیه

کربلایی زاده بابکی

مخاطرات محیطی

شبانه

11

سید هاشم

حاجی میرزایی

مخاطرات محیطی

شبانه

12

لیلا

کریمی

مخاطرات محیطی

شبانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسامی دانشجویان سنجش از دور روزانه (گرایش مخاطرات محیطی)

ردیف

نام

نام خانوادگی

گرایش

وضعیت

1

اکبر

حسنلو

مخاطرات محیطی

روزانه

2

یونس

شریفی سه گردکان

مخاطرات محیطی

روزانه

3

کتایون

چراغی

مخاطرات محیطی

روزانه

4

طاهره

قربان صباغ

مخاطرات محیطی

روزانه

5

محمد

طالبی

مخاطرات محیطی

روزانه

6

پگاه

مهدی نیا الوار

مخاطرات محیطی

روزانه

7

اسحاق

فکوری راد

مخاطرات محیطی

روزانه

8

یوسف

موسیوند

مخاطرات محیطی

روزانه

 

 

اسامی دانشجویان رشته سنجش از دور شبانه(گرایش آب و خاک)

ردیف

نام

نام خانوادگی

گرایش

وضعیت

1

فاطمه

ذاکری

آب و خاک

شبانه

2

فاطمه

گل تپه

آب و خاک

شبانه

3

مریم

طالب زاده

آب و خاک

شبانه

4

ریحانه

سعیدی

آب و خاک

شبانه

5

نعیمه

سلیمی بنی

آب و خاک

شبانه