نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروههای آموزشی/گروه آموزشی سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی/اعضای هیئت علمی


اعضای هیات علمی گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی


 KHARAZMI UNIVERSITY-DEPARTMENT OF REMOTE SENSING AND GIS

FACULTY

 

دکتر پرویز ضیائیان فیروزآبادی - دانشیار-دکترای تکنولوژی سنجش از راه دور(هندوستان) - آشکار سازی رقومی تغییرات- مدیر گروه

PARVIZ ZEAIEANFIROUZABADI- ASSOCIATE PROF. AND HEAD

دکتر علی اصغر تراهی- استادیار-دکترای جغرافیا- سنجش از دور -هندوستان

ALI ASGHAR TORAHI- ASSISTANT PROF.

 دکتر جواد سدیدی - استادیار- دکترای سیستم اطلاعات جغرافیایی(وب جی آی اس)  کشورآلمان

JAVAD SADIDY- ASSISTANT PROF.

دکتر هانی رضاییان - استادیار-دکترای مهندسی عمران-سیستم اطلاعات جغرافیایی- تحلیل شبکه-دانشگاه تهران-ایران

HANI REZAEYAN- ASSISTANT PROF.

 دکتر حمیدرضا ریاحی بختیاری- استادیار- دکترای جنگلداری-سنجش از دور-آلمان

HAMIDREZA RIYAHI BAKHTIYARI-ASSISTANT PROF.

 دکتر سید محمد توکلی صبور - استادیار- دکترای مهندسی سنجش از دور(رادار)- کشور آلمان

SEYED MOHAMMAD TAVAKOULI SABOUR-ASSISANT PROF.

 مهندس محمد حمزه- دانشجوی بورسیه دکترا - دانشگاه تهران

مهندس باقر بیات - دانشجوی بورسیه دکترا- هلند