نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروههای آموزشی/گروه آموزشی سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی/مدیر گروه

 

 

  

دکترای سیستم های اطلاعات مکانی (Web GIS) - دانشکده علوم کامپیوتر-  دانشگاه اسنبرک  - کشور آلمان

کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS - دانشگاه تربیت مدرس - تهران - ایران

کارشناسی مهندسی منابع طبیعی - دانشگاه گرگان - ایران

 

تحصیلات

·         دكتري تخصصي ( Ph.D ) ,1392 ,سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) ,دانشگاه آلمان ,آلمان ,آلمان ,

 


برخی از دروس ارائه شده تاکنون

·         مدل سازي مديريت مخاطرات محيطي در ساج ,

·         سيستم اطلاعات جغرافيايي پيشرفته ,

·         مدل سازي مديريت آب وخاك در ساج ,

·         كاربرد ساج درمطالعات آب وخاك ,

·         مباني سيستم اطلاعات جغرافيايي ,

·         فيزيك عمومي ,

·         رياضيات مقدماتي ,

·         رياضيات مهندسي ,

·         فناوري اطلاعات ,

·         زبان تخصصي ,

·         رياضيات پيشرفته ,

·         مدل هاي رقومي زمين ,

·         فيزيك عمومي ,

·         كاربردجي آي اس دربرنامه ريزي روستايي ,

مقالات

·         جواد سديدي, مريم طالب زاده, هاني رضائيان, پرويز ضيائيان فيروزابادي ,Designing 3D Semantic Model in LOD4 to Simulate Building Utility Network ,INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ,8 ,1394 ,

·         جواد سديدي, محمد كمنگر, خليل رضايي, مرضيه بداغي ,ارزيابي روش هاي كروستا، نقشه بردار زاويه طيفي و فيلتر تطبيقي تعديل شده جهت استخراج نقشه زون-هاي دگرساني ثانويه رسوبي از داده هاي سنجنده ASTER ,فضاي جغرافيايي ,15 ,1394 ,285 ,303 ,

·         مجتبي نعيمي, جواد سديدي, حامد زينالي ,Assessing Photovoltaic Potential on Residential Rooftops Using LiDAR Data on the Web ,geodynamics ,3 ,1394 ,10 ,17 ,

·         جواد سديدي, ريحانه سعيدي, علي اصغر تراهي, پرويز ضيائيان فيروزابادي ,Determining the Optimal Algorithm to Locate the Best Place for Earthquake Refugee Camps: A Case Study for Tehran, Iran ,Positioning ,05 ,1393 ,97 ,106 ,

·         جواد سديدي, محمد كمانگر, هاني رضائيان, عليرضا حمديان, محمد باعقيده, حيدر آريانژاد ,پيش بيني سطح ايستابي مناطق خشك و نيمه خشك با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و قانون يادگيري Gradient Descent ,مطالعات جغرافيايي مناطق خشك ,4 ,1393 ,39 ,53 ,

·         هاني رضائيان, حميدرضا رياحي بختياري, جواد سديدي, بهاره فولادلو ,آناليز حساسيت داده هاي نقشه اي استاندارد ايران جهت اجراي مدل شبيه سازي چندجهتي جريان هاي سطحي در مناطق خشك – محدوده مطالعاتي استان بوشهر ,مطالعات جغرافيايي مناطق خشك ,4 ,1393 ,109 ,125 ,

·         جواد سديدي, Ehlers Manfred ,Designing and implementing a web based network control system (NCS) for automated real-time routing and management: A case study for Tehran ,gis.Science - Die Zeitschrift fur Geoinformatik ,1392 ,93 ,96 ,

 


همایش ها

·         سعيد مدلل دوست, علي اصغر تراهي, جواد سديدي ,ارزيابي تغييرات كاربري اراضي بر ميزان فرسايش با استفاده از فناوريهاي RS و GIS (مطالعه موردي: حوزه دارابكلا-مازندران) ,كنفرانس مهندسي فناوري اطلاعات مكاني ,1394/10/29 ,

·         محسن طووسي, پرويز ضيائيان فيروزابادي, جواد سديدي, زهرا قاسمي ,كاربرد سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي همراه در مديريت مخاطرات محيطي ,نخستين همايش ملي كاربرد مدل هاي پيشرفته تحليل فضايي در آمايش سرزمين ,1393/12/05 ,

·         جواد سديدي, سعيد مدلل دوست ,مكانيابي بهينه جايگاه هاي عرضه سوخت محور ساري-گرگان با استفاده از مدل سازي گسسته در محيط جي آي اس ,اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني ,1394/10/29 ,