ورود به پنل کاربری

مدارک فرصت های مطالعاتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۵ | 
 
                                               بسمه تعالی
 
مدارک فرصت مطالعاتی داخلی و خارجی جهت دفتر گروه آموزش

1.اسکن فرم مشخصات دانشجو(تکمیل کاربرگ مربوطه)
2. اسکن صورتجلسه پروپزال
3. اسکن صورتجلسه تصویب رساله در دانشکده
4. اسکن تصویب گواهی نمره زبان
5. اسکن گواهی موفقیت در آزمون جامع

6. در زمان درخواست دانشجو برای استفاده از فرصت مطالعاتی نباید
    بیش از 3 سال از سنوات تحصیلی وی گذشته باشد.
                                                                                                                                                         

 مدارک فرصت مطالعاتی داخلی

1.تعهد مالی محضری 15 میلیون تومان ( 2 نفر کارمند رسمی)
2.آخرین حکم کارگزینی ضامن
3. صورتجلسه پروپزال
4. نمره زبان
5. کپی شناسنامه و کارت ملی خود
6. فرم شماره 101 و 103
7.دعوت نامه از مقصد به همراه نامه به رئیس دانشکده و یا گروه آموزشی
8. ثبت نامه در سامانه سجاد

مدارک فرصت مطالعاتی خارجی

1. تعهد مالی محضری 20 میلیون تومان ( 2 نفر کارمند رسمی)
2.آخرین حکم کارگزینی ضامن
3.صورتجلسه پروپزال
4. نمره زبان
5.کپی شناسنامه و کارت ملی خود
6.فرم شماره 101 و 103
7.دعوت نامه از مقصد به همراه نامه به رئیس دانشکده و یا گروه آموزشی
8. ثبت نامه در سامانه سجاد (sajjad)
                                                                                                             دفتر گروه های آموزشی   
                                                                                                                     هاشمی  
           


 
بسمه تعالی
کاربرگ استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی داخل و خارج از کشور
 
الف) مشخصات فردی دانشجو:
1- نام و نام خانوادگی:                                                               2- نام پدر:                                                            3- تاریخ تولد:
4-   محل تولد:                                                                            5-   وضعیت تأهل: مجرد ¨      متأهل ¨           6-  شماره شناسنامه:
7- وضعیت نظام وظیفه:                                                            8- کدملی (تصویر کارت ملی):
9- تلفن تماس:                                                                            10- پست الکترونیک:
11- نشانی پستی:
ب) وضعیت تحصیلی دانشجو:
12- نوع دانشجو:        غیر بورسیه ¨                        بورسیه دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم  (تصویر ابلاغ بورس)
13- نوع قبولی در آزمون:   روزانه ¨      پژوهش محور (قبولی آزمون سراسری) ¨     نوبت دوم در صورت  داشتن روادید
-14دانشگاه محل تحصیل:                                                                    15- دانشگاه محل خدمت( دانشجویان بورسیه):
-16رشته تحصیلی و گرایش دکتری:                                                     17- تاریخ شروع به تحصیل:
18- تاریخ گذراندن آزمون جامع:                                                          19- تاریخ احتمالی دفاع از پایان نامه دوره دکتری:
 -20نمره زبان (تصویر مدرک زبان):          MSRT      ¨TOEFL      ¨IELTS       ¨TOLIMO¨ تاریخ اعتبار آزمون:                     نمره:
پ) مشخصات پذیرش تحصیلی فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور:
-21   پذیرش تحصیلی یا دعوتنامه از دانشگاه /مؤسسه تحقیقاتی:
2 -2 کشور محل تحقیق:                   -23 تاریخ شروع دوره تحقیقاتی براساس دعوت نامه:                            24- طول مدت انجام تحقیق:
25- عنوان رساله دکتری:
 
 
26- همگنی پذیرش ارائه شده با موضوع تصویب شده:      مورد تأیید میباشد¨                       مورد تأیید نمیباشد ¨     
   صحت مندرجات فوق مورد تأیید اینجانب میباشد .          نام و نام خانوادگی                           استاد راهنما:
                            تاریخ:                                         امضا:
 
 
27- تأیید گروه آموزشی را دارد (تصویر صورتجلسه).              نام و نام خانوادگی مسؤول تحصیلات تکمیلی دانشکده:
           تاریخ:                               امضا:
 
 
 

دفعات مشاهده: 315 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر