ورود به پنل کاربری

سخنرانی علمی اصول مشترک تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۳ | 

دفعات مشاهده: 71 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ضریب تاثیر (IF) مجله تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۳ | 

دفعات مشاهده: 67 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

حضور جناب آقای دکتر تاجیک معاون محترم اداری مالی و توسعه انسانی در دانشکده علوم جغرافیایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱ | 
 

دفعات مشاهده: 116 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

عضویت جناب آقای دکتر صفاری به عنوان عضو شورای مرکزی انجمن استادان دانشگاه خوارزمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱ | 

دفعات مشاهده: 118 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گزارش کوتاه از پیشرفت طرح توان افزایی جامعه روستایی شهرستان لنده در استان کهگیلویه و بویر احمد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱ | 

 

دفعات مشاهده: 112 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شورای دانشکده 95

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۱ | دفعات مشاهده: 160 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ششمین جشنواره دانشگاهی حرکت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۱ | دفعات مشاهده: 162 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سی و سومین کنگره بین المللی جغرافیا پکن با شرکت دکتر صفاری و موحد به

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۱ | دفعات مشاهده: 157 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سفر علمی دکتر قنواتی به سوئیس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۱ | 

دفعات مشاهده: 166 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هلدینگ

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۱ | دفعات مشاهده: 169 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کنفرانس بین المللی توسعه همکاری علمی بین المللی بین دانشگاههای اتریش و ایران در دانشگاه خوارزمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۱ | 

دفعات مشاهده: 161 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

غرفه دانشکده علوم جغرافیایی در همایش و نمایشگاه چالش زیست محیطی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۱ | دفعات مشاهده: 164 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سال 95 بازدید ریاست و معاون پژوهشی در هفته پژوهش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۰ | دفعات مشاهده: 171 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دانشمند جوان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۰ | دفعات مشاهده: 170 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تقدیر از پایان نامه ها و رساله های برتر سال 95

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۰ | دفعات مشاهده: 178 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بازدید اساتید از کتابخانه مرکزی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۰ | دفعات مشاهده: 173 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اولین مجمع اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی جغرافیا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۰ | دفعات مشاهده: 194 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آشنایی دانشجویان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۰ | 

دفعات مشاهده: 189 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر