اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عطاءاله عبدی فتح آباد

توضیحات استاد

 

سوابق تحصیلی:

_ دانش آموختة کارشناسی جغرافیای طبیعی از دانشگاه تبریز در سال 1379؛

_ کسب رتبة دوم کشوری در کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشتة جغرافیای سیاسی در سال1379؛

_ دانش آموختة کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1381 ؛

- دانش آموختة دکتری جغرافیای سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1389؛

 _  ارائة  پایان نامة کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی نسبت بین احساس محلی گرایی و ملی گرایی " (به راهنمایی دکتر حافظ نیا)؛

- عنوان رساله دکتری: بررسی سیاستهای قومی در کشورهای چند قومی و ارائه الگوی بهینه: نمونه موردی آذربایجان و کردستان ایران(به راهنمایی دکتر حافظ نیا). 

بیوگرافی

رزومه علمی: عطاءالله عبدی

 

مشخصات فردي:

نام: عطاء الله           نام خانوادگي: عبدي              نام پدر: مختار            تاريخ تولد:  1355   

شماره شناسنامه:2190                  وضعيت نظام وظيفه: داراي كارت پايان خدمت

سوابق تحصيلي:

_ دانش آموختة کارشناسي جغرافياي طبيعي از دانشگاه تبريز در سال 1379 با معدل 16؛

_ کسب رتبة دوم كشوري در کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشتة جغرافياي سياسي در سال1379؛

_ دانش آموختة کارشناسي ارشد جغرافياي سياسي از دانشگاه تربيت مدرس در سال 1381 با معدل کل19/ 18؛

- دانش آموختة دکتري جغرافياي سياسي از دانشگاه تربيت مدرس در سال 1389؛

 _  ارائة  پايان نامة کارشناسي ارشد با عنوان "بررسي نسبت بين احساس محلي گرايي و ملي گرايي " (به راهنمايي دکتر حافظ نيا)؛

- عنوان رساله دکتري: بررسي سياستهاي قومي در کشورهاي چند قومي و ارائه الگوي بهينه: نمونه موردي آذربايجان و کردستان ايران(به راهنمايي دکتر حافظ نيا).

 

 

سوابق آموزشي

1- عضو هیأت علمی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی از سال 1393؛

2-  مشاور5 عنوان پايان­نامه كارشناسي ارشد در دانشگاههای خوارزمی؛

 

3- راهنمایی5 عنوان پايان­نامه كارشناسي ارشد در دانشگاههای خوارزمی؛

 

 

 

سوابق پژوهشي

 

       1- مقالات علمي- پژوهشي

1- ارائة مقاله به مجلة پژوهشهاي جغرافيايي دانشگاه تهران(علمي_ پژوهشي) با عنوان: بررسي نسبت بين

احساس محلي گرايي و ملي گرايي نمونة موردي تبريز(1384).

2-    ارائة مقاله به فصلنامه مطالعات ملي(علمي_ پژوهشي) با عنوان: هويت ملي در کتب درسي آموزش و پرورش مورد: کتابهاي درس تاريخ مقطع دبيرستان, (1387).

3-    ارائة مقاله به فصلنامه مطالعات ملي(علمي_ پژوهشي) با عنوان: تبيين الگوي نظري سياست قومي مبتني بر واقعيت‌هاي ژ‍ئوپليتيك(1388),

4-     ارائه مقاله به فصلنامه ژئوپليتيک (علمي – پژوهشي) با عنوان: تبيين فلسفي جايگاه شهر در جغرافياي سياسي چاپ شده در پائيز 1389؛

5-    ارائه مقاله به فصلنامه پ‍ژوهشهاي جغرافيايي دانشگاه تهران (علمي – پژوهشي) با عنوان: نقش جايگاه ژئواستراتژيك ايران در شكست طرح خاورميانه بزرگ، چاپ بهار 1389؛

6-    ارائة مقاله به فصلنامه مطالعات ملي(علمي_ پژوهشي) با عنوان: بررسی عوامل همگرایی در آذربایجان(1392)؛

7-    ارائة مقاله به فصلنامه مطالعات ملي(علمي_ پژوهشي) با عنوان: بازتاب هویت در جای نامها: جای نامهای اذربایجان در صفه الصفا و صریح الملک(تابستان 1393)؛

8-    آسیب شناسی تکامل مفهوم حکومت در ایران با توجه به تجربیات جهانی، فصلنامه انجمن ژئوپلیتیک(بهار 1393)؛

9-     انتخابات شعارهای قوم­گرایانه با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری، فصلنامه انجمن ژئوپلیتیک(پائیز 1393)؛

10-مكانيابي بهينه ايستگاه هاي آتش نشاني و خدمات ايمني روستايي در شهرستان بوكان- فصلنامه جغرافیا ( بهار1393)؛

11-بررسي نسبت ايدئولوژي با تغيير جاي‌نام‌ها در ايران پس از انقلاب اسلامي- ژئوپلیتیک( بهار 1394)

12-بازسازي تحولات جنوب غرب آسيا بر بنياد رقابت ژئوپليتيكي ايران و تركيه- فصلنامه سیاست خارجی( تابستان1394)

13-عوامل موؤثر بر ناامني و فعاليتهاي تروريستي در مرزهاي شرقي كشور- فصلنامه انتظام اجتماعي(تابستان1395)

2- شركت در همايش­ها

1-    ارائة مقاله به نخستين همايش نام نگاري و يکسان سازي نامهاي جغرافيايي ايران با عنوان: تأثير نامهاي جغرافيايي در حفظ هويت ملي.

2-    ارائة مقاله به دومين همايش نام‌نگاري و يکسان سازي نامهاي جغرافيايي ايران با عنوان: تأثير تغيير نام آران به آذربايجان در پيدايش ايدة آذربايجان واحد.

3- ارائة مقاله به چهارمين همايش نام نگاري و يکسان سازي نامهاي جغرافيايي ايران با عنوان: نامهاي جغرافيايي آذربايجان در منابع کهن تاريخي.

4- ارائه مقاله با عنوان: ذخيره هاي فرهنگي و توسعه پايدار در چشم انداز  توسعه 20 ساله كشور در كنفرانس چشم انداز توسعه بيست ساله كشوردر اصفهان(1384)

5- ارائه مقاله به همايش چشم انداز توسعه 20 ساله کشور  با عنوان: هيدروپليتيک آسياي مرکزي و اولويت هاي ايران در اين منطقه. تهران- زمستان 1385

6-    ارائه مقاله با عنوان:  فرصتها و تهديدات هيدروپوليتيک ايران در سدة بيست و يکم به همايش ژئوپوليتيک ايران در سدة بيست و يکم

7- ارائه مقاله با عنوان: فرصتها هيدروپوليتيک ايران در غرب کشور اولين همايش مرز(فرصتها و چالشها)- مرداد 1386

8- ارائه مقاله به همايش اقوام و همگرايي در اروميه، با عنوان: تبيين نظري تأثير ژئوپليتيک بر مديريت تنوع فرهنگي در ايران با رويکرد امنيت پايدار (پذيرفته شده)، آذرماه 1388

9- ارائه مقاله به همايش نقد و بررسي منابع مطالعاتي آذربايجان، نامهاي جغرافيايي آذربايجان در صريح‌الملک،(پذيرفته شده)، آذرماه 1388.

10- ارائه مقاله به همایش اقوام در افق1404 مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان: روند تحولات قومی در آذربایجان و چشم اندار پیش روی آن، زمستان 1390.

11- ارائه مقاله به همایش پنجمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با عنوان: ارائه مدل ژئوپلیتیک اقوام، بهار 1391.

12- ارائه مقاله به نخستین همایش جغرافیای سیاسی کاربردی انجمن ژئوپلیتیک ایران با عنوان: طراحی چارچوب نظری شکل­گیری ناآرامیهای قومی در میان حاشیه­نشینان کلان­شهرها، پائیز 1391.

14-ارئه مقاله به اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی در شیراز با عنوان: رسانه و تولید قدرت در ژئوپلیتیک در تابستان 1394.

15-ارئه مقاله به هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با عنوان: بسترهای تاریخی همگرایی کرد با ایران، مطالعه موردی انعکاس تاریخ ایران باستان در نظام آموزش رسمی اقلیم کردستان. پائیز 1394.

16-  ارئه مقاله به نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با عنوان: بررسی بازتاب نوبنیاد گرایی اسلامی در ناحیه جنوب شرق ایران بر اساس تئوری پخش، پائیز 1395.

17-  ارئه مقاله به نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با عنوان: نقش شبکه های ارتباطی در انزوای جغرافیایی(مطالعه موردی بندر چابهار) ، پائیز 1395.

 

3- ترجمه

1- ترجمة کتاب Geopolitics in changing world در همکاري با خانم دکتر زهرا احمدي پور(منتشر شده در بهار١٣٨٤)

2- ترجمة کتاب The Geography of Sport در همکاري با خانم دکتر زهرا احمدي پور(منتشر شده در سال 1384)

3- ترجمه کتاب political Geography با دکتر محمدرضا حافظ­نيا (انتشار يافته در سال 1389).

 

4- گزارشهاي راهبردي

1- تهية گزارش راهبردي با عنوان: هيدروپليتيک غرب ايران, مورد زاب کوچک و سيروان در همکاري با پژوهشکده مطالعات راهبردي(1384).

2-  تهية گزارش راهبردي با عنوان: بررسي ريشه هاي بحران آذربايجان(خرداد 1385) در همکاري با پژوهشکده مطالعات راهبردي (1385).

3- تهيه گزارش راهبردي با عنوان «نقدي بر فدراليسم در ايران» در همكاري با مؤسسه مطالعات ملي(1389)؛

4- تهيه گزارش راهبردي با عنوان « پانتركيسم» در همكاري با مؤسسه مطالعات ملي(1389)؛

4- تهيه گزارش راهبردي با عنوان « مديريت مناطق قومي» در همكاري با مؤسسه مطالعات ملي(1389)؛

 

5-  مقالات علمي- ترويجي

1- چاپ مقاله با عنوان: نقش آذري ها در دولت سازي در ايران با تأکيد بر دولت صفوي و انقلاب مشروطه, در مجله آفاق امنيت, در سال 1386.

2- ارئه مقاله با عنوان: تأثير هيدروپليتيک بر مسئله کردستان در قرن بيست ويکم, به مجله سياست دفاعي, چاپ شده در شماره تابستان 1387.

 

6-  اجراي طرح

1-  اجراي طرح مطالعاتي شناسنامة کشور الجزاير در همکاري با مرکز مطالعات آفريقا در سال 1380.

2- مطالعه پيشينه شناسي اطلس قومي کشور در همکاري با مؤسسة مطالعات ملي در سال 1383.

3-  اجراي طرح با عنوان: بررسي موقعيت اجتماعي, فرهنگي, اقتصادي و سياسي زرتشتيان ايران در همکاري با مؤسسة مطالعات ملي در سال 1383.

 4- همکاری در اجراي طرح با عنوان: بررسي جايگاه ژئواستراتژيک ايران در خاورميانه بزرگ در سال 1387.

5-  اجراي پروژه بررسي عوامل همگرايي و واگرايي آذريها در ايران در همکاري با مؤسسه مطالعات ملي(1390).

    سوابق اجرايي- پژوهشي

1-         همکاري با مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران از سال 1387 تا 1390 .

2-         همکاری با موسسه مطالعات ملی از سال 1388 تا 1393.

3-         مدیر پروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی از سال 1392.

   

 

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جغرافياي سياسي ايران 1811035 2 24 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1394
جغرافياي سياسي ايران 1816523 2 55 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
سمينار 1816529 2 55 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1394
مباني جغرافياي سياسي 1811002 2 31 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1394
نمایش 4 نتیجه