اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جواد سدیدی

توضیحات استاد

دکترای سیستم های اطلاعات مکانی (Web GIS) - دانشکده علوم کامپیوتر-  دانشگاه اسنبرک  - کشور آلمان

کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS - دانشگاه تربیت مدرس - تهران - ایران

کارشناسی مهندسی منابع طبیعی - دانشگاه گرگان - ایران

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رياضيات پيشرفته 1814001 2 24 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1394
زبان تخصصي 1815511 2 55 هرهفته يك شنبه (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1394
فناوري اطلاعات 1811013 2 28 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
فيزيك عمومي 1814003 2 25 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
كاربردجي آي اس دربرنامه ريزي روستايي 1811059 2 26 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1394
مباني سيستم اطلاعات جغرافيايي 1811027 2 24 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1394
مدل هاي رقومي زمين 1815507 2 55 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
مدل هاي رقومي زمين 1815507 2 56 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1394
نمایش 8 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

صفحات شخصی استاد

 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه