ورود به پنل کاربری

فراخوان نشریه گفت وگوهـای فرهنگی ایران، آسـیای مرکزی و قفقاز

 | تاریخ ارسال: 1399/4/14 | 
با مسرت به اسـتحضار می رساند، نشریه تازه تاسیس دانشگاه مازندران در حوزه روابط ایران و کشورهای آسـیای مرکزی و قفقـاز یـا همسایگان شـمالی ایران، با عنوان «گفت وگوهـای فرهنگی ایران، آسـیای مرکزی و قفقاز»، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کسب مجوز نموده است. لذا این نشریه مفتخر است، از مقالات ارزشمند دوستان صاحب نظر و اندیشمند مرتبط با محور روابـط فرهنگی، اجتمـاعی، سیاسـی، اقتصـادی، امنیتی، منطقه ای و بیـن المللی جمهـوری اسـلامی ایران و آسیای مرکزی و قفقاز، بهره مند گردد.

نشریه فوق با آدرس http://jacd.journals.umz.ac.ir قابل دسترسی است.CAPTCHA

دفعات مشاهده: 159 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر