ورود به پنل کاربری
چهارشنبه 1 بهمن 1399
دانشکده علوم جغرافیایی

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/22 | 
با توجه به این که شیوه دریافت کلیه نامه های حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعم از تسویه حساب گرنت اساتید، هزینه دانشجویی پایه ویژه، طرح های پژوهشی، پاداش مقالات، فرصت مطالعاتی و امور دیگر و مدارک و مستندات مرتبط تغییر یافته است، لذا از اعضای محترم هیات علمی تقاضا می شود کلیه درخواست های مربوط به موارد فوق را شخصا اسکن و از طریق دانشکده ابتدا به صورت سیستمی و سپس دانشکده به صورت فیزیکی و مستقیم برای کارشناسان مربوطه در حوزه معاونت پژوهشی(خانم زهرا عسگری کارشناس گرنت، کمک هزینه دانشجویی و پایه ویژه)، (خانم سمیه حسنی کارشناس پاداش مقالات و طرح های داخلی) و (آقای شاکر کارشناس سفرهای علمی، پسادکتری، کد اخلاق و همایش ها) ارسال نمایند.
بدیهی است بررسی هرگونه مدارک فیزیکی ارسالی به این حوزه، منوط به ارسال نامه پوششی با درج شماره اتوماسیون که موید ثبت نامه در چارگون می باشد امکان پذیر خواهد بود و به سایر مدارک ترتیب اثر داده نخواهد شد.
روند ذکر شده در فوق از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۹ اجرایی خواهد شد و این حوزه از دریافت نامه های بدون رعایت موارد ذکر شده معذور می باشد.CAPTCHA

دفعات مشاهده: 442 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر