اطلاعیه مصاحبه دکتری

 | تاریخ ارسال: 1401/3/10 | 
دانشکده علوم جغرافیایی
آدرس: تهران-خیابان انقلاب- خیابان مفتح- دانشگاه خوارزمی- ساختمان جغرافیا(طبقه ۴)- دانشکده علوم جغرافیایی
https://gs.khu.ac.ir
رشته/گرایش نحوه پذیرش دانشجو زمان و ساعت مصاحبه شماره تماس
۱ جغرافیای سیاسی روزانه  
نوبت دوم  
۲۱ خرداد
۲۲خرداد
ساعت ۹ تا ۱۷
آقای دکتر دولتی
۳۴۵۱۷۲۳۸-۰۲۶
خانم حبیب دخت
۸۶۰۷۲۷۱۶-۰۲۱
۲ آب و هواشناسی روزانه  
نوبت دوم  
۲۸ خرداد
۲۹ خرداد
ساعت ۹ تا ۱۷
آقای دکتر دولتی
۳۴۵۱۷۲۳۸-۰۲۶
خانم حبیب دخت
۸۶۰۷۲۷۱۶-۰۲۱
۳ ژئومورفولوژی روزانه  
نوبت دوم  
۲۸ خرداد
۲۹ خرداد
ساعت ۹ تا ۱۷
آقای دکتر دولتی
۳۴۵۱۷۲۳۸-۰۲۶
خانم حبیب دخت
۸۶۰۷۲۷۱۶-۰۲۱
۴ جغرافیا و برنامه ریزی شهری روزانه  
نوبت دوم  
۳۰ خرداد
۳۱ خرداد
ساعت ۹ تا ۱۷
آقای دکتر دولتی
۳۴۵۱۷۲۳۸-۰۲۶
خانم حبیب دخت
۸۶۰۷۲۷۱۶-۰۲۱
۵ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی روزانه  
نوبت دوم  
۴ تیر
۵ تیر
ساعت ۹ تا ۱۷
آقای دکتر دولتی
۳۴۵۱۷۲۳۸-۰۲۶
خانم حبیب دخت
۸۶۰۷۲۷۱۶-۰۲۱
توضیحات دانشکده (در صورت لزوم):
لطفا متقاضیان محترم؛ برای اطلاع از روز و ساعت مصاحبه به پرتال دانشکده علوم جغرافیایی مراجعه نمایند.  CAPTCHA

دفعات مشاهده: 527 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر