دکتر وحید ریاحی

 | تاریخ ارسال: 1402/3/2 | 

«مطالعات برنامه‌ریزی توسعه اشتغال‌زایی در مناطق روستایی در استان مرکزی سال ۱۳۹۷ -۱۳۹۸»
مطالعات برنامه‌ریزی توسعه اشتغال‌زایی در مناطق روستایی در استان مرکزی سال ۱۳۹۷ -۱۳۹۸ بر اساس جزء ۱ بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه پنج¬ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی)، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در راستای برنامه¬ریزی منطقه¬ا-ی، تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات¬محور تعریف گردیده است. در این راستا متناسب با محورهای کلی تعریف شده در قانون برنامه، بطور مشخص برای برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستاهای کشور مطرح گردید. در این ارتباط انجام مطالعات برنامه‌ریزی توسعه اشتغال‌زایی مناطق روستایی استان مرکزی به دانشگاه خوارزمی واگذار گردید. این طرح ضمن بررسیی توان‌ها و تنگناهای توسعه اقتصادی و اشتغال مناطق روستایی به ارائه یک چشم‌انداز کلی از وضعیت اقتصادی مناطق روستایی و تدوین استراتژی‌های توسعه‌ای برای برون‌رفت از توسعه نیافتگی اقتصادی می پردازد. در این ارتباط فعالیت‌های و برنامه های اقتصادی محرک و پیشران توسعه اقتصاد محلی و طرح‌ها و پروژه های اشتغال‌زایی در روستاهای هدف و در پهنه دهستان طراحی گردید. همینطور برنامه هایی جهت تقویت زیرساخت‌های تاثیرگذار در توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی منطقه مورد بررسی و طراحی قرار گرفت.CAPTCHA

دفعات مشاهده: 592 بار   |   دفعات چاپ: 69 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر