توصیف مختصر

بیوگرافی

‌‌‌

رزومه (CV)

اطلاعات

شخصی

نام:  سید مروت

نام خانوادگی:  افتخاری

مرتبه: استادیار

گروه آموزشی: جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)

ایمیل: Eftekhari@ac.ir

تلفن همراه:  09126622124

سوابق

آموزشی

دکتری:  دکتری ژئومورفولوژی (مدیریت محیطی), دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد: هیدروژئومورفولوژی, دانشگاه تهران

کارشناسی: جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی

سوابق شغلی (اجرایی)

1.  معاون مدیر امور عمومی دانشگاه خوارزمی.

2.  رئیس اداره آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

3.  معاون مدیر اداری دانشگاه خوارزمی.

4.  مدیر امور عمومی دانشگاه خوارزمی.

5.  مدیر گزینش کارکنان خوارزمی.
6. مدیر حراست

 

     
 

 

سوایق تدریس (درس‌های ارائه شده)

دوره دکتری: سنجش از دور و تکنیک های راداری

دوره کارشناسی ارشد:مورفوتکتونیک پیشرفته,واحدهای ژئومورفولوژی ایران,ژئمورفولوژی و سنگ شناسی

دوره کارشناسی:  نقشه خوانی زمین شناسی برای جغرافیا، ژئومورفولوژی، منابع و مسائل آب ایران، نقشه برداری، حفاظت خاک, مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی, ژئومورفولوژی ایران, جغرافیای خاکها

 

 

 

 

 

ارائه مقاله در همایش‌های علمی

1. کنفرانس بین المللی پیآمد های جغرافیایی و زیست محیطی وضعیت دریاچه ارومیه « بررسی واکنش ژئوتوریسم های دریاچه ارومیه با رویکرد مخاطرات محیطی (سیستم دریاچه ارومیه)»، 3 آذر 1395.

 2. ششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران پدافند غیر عامل« بهسازی بناها بر اساس شاخص پن واردن و ما هانی، نمونه موردی شهر شوش» سال 1392.

3. اولین همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا  «اصول برنامه ریزی مسکن شهری در موقعیت ژئواستراتژیک خاورمیانه با تاکید بر پدافند غیرعامل» سال 1392

 4- سی ششمین کنفرانس و سومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین« بررسی رفتار نشست زمین در دشت نیشابور, 1396اسفند 
4- کنفراس بین المللی پیآمدهای جغرافیایی و زیست محیطی دریاچه ارومیه «بررسی ژئوسیستم های دریاچه ای با رویکرد مخاطرات طبیعی (سیستم دریاچه ای ارومیه), 3 و 4 آذر 1395 دانشگاه تبریز.
5-چهاردهمین  

 

چاپ مقاله

در نشریه‌‌های علمی و پژوهشی

1- تحليل توسعه كاربريهاي شهري در مناطق لغزشي با استفاده از تلفيق مدلهاي تصميم گيري چند معياره مطالعه موردي: حوضه رود – دره فرحزاد : نشریه تحقیات کاربری علوم جغرافیا دوره 11، شماره 22، زمستان 1390، صفحه 85-107،

2- بهينه سازي جهت گيري فضاهاي آزاد در شهر دزفول بر اساس شرايط اقليمي:  فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران دوره جديد، سال دهم، شماره 32 بهار 1391

3- تحلیل تغییرات مورفولوژیکی رودخانه ناشی از احداث سد طالقان بر پایه تفاضل سنجی زمانی راداری: نشریه برنامه ریزی و آمایش فضا, دوره 21 شماره 2 سال 1396ص 243-263
4-
ارزيابي توانمندي و پتانسيل شهرستان طالقان به عنوان ژئومورفوسايت پس از احداث سد و نقش آن در توسعه پايدار: فصلنامه علمی پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیایی ایران, شماره 52 سال 1396ص 330-343.
 

 

چاپ کتاب

1. برنامه ریزی سوانح طبیعی.

 

بورس تحصیلی و کمک‌های مالی

دوره دکتری، ژئومورفولوژی مدیریت محیطی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

افتخارات

 

زبان تخصصی

انگلیسی

 

 

 

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباني ژئومورفولوژي 1811015 2 23 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1394
مباني ژئومورفولوژي 1811015 2 28 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1394
مباني ژئومورفولوژي 1811015 2 31 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1394
نمایش 3 نتیجه
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی جغرافیای طبیعی ژیومورفولوژی
دانشگاه تربیت مدرس
1396/09/14
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
تحلیل اثر پوشش گیاهی بر فرسایش کناره ای رودخانه جاجرود
مریم سلمانی
2
تحلیل قابلیت های اکوتوریسم شهرستانهای فومن و ماسال
زهرا سیارثابت فومنی
3
ارزیابی تغییرات ژئومورفولوژیکی ناشی از زلزله و تاثیر آن بر فعالیت‌های عمرانی(نمونه موردی زلزله خرداد 1369 در منطقه نجیل)
رامین قضایی
4
کاربرد ژئومورفولوژی بر پیآمدهای زیست محیطی مکان یابی دفن زباله شهری، نمونه موردی آراد کوه کلان شهر تهران
محبوبه عبدالوهابی
5
ارزیابی تغییرات ژئومورفولوژیکی ناشی از زلزله و تاثیر آن بر فعالیت‌های عمرانی(نمونه موردی زلزله خرداد 1369 در منطقه منجیل)
رامین قضایی
6
بررسی تاثیر فرم ها وفرایندهای ژئومورفولوژی برمنابع آب شهرستان اشتهارد
زهرا قادرخانی
7
ارزیابی توانمندی های ژئوتوریسم در شهرستان اردبیل
اعظم غفاری قیه قشلاقی
8
مکان گزینی چاههای آب شرب با تاکید بر لندفرمها و ساختار زمین شناسی در مناطق کارستی غرب استان کرمانشاه
حامد رستمی
9
تهدیدات امنیتی ناشی از پیامدهای زیست محیطی انتقال آب در استان خوزستان شهرستان اهواز
سیدشمس الله محسنی
10
تحلیل شواهد مورفوتکتونیک گسل گیو - شمال خاوری بلوک لوت
بی بی زهرا حسینی گیو
دروس ترم جاری
026 - سنجش از دور و تکنیک های راداری در ژئوموفولوژی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
035 - سنجش از دور و GIS پیشرفته در ژئومورفولوژی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
045 - واحدهای ژئومورفولوژی ایران - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
116 - ژئومورفولوژی و میراث فرهنگی و زمینی (ژئومورفولوژی و میراث زمینی) - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
121 - سنجش از دور و GIS عملی در ژئومورفولوژی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
112 - زمین شناسی عمومی - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
106 - جغرافیای زیستی - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
106 - جغرافیای زیستی - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
102 - ژئومورفولوژی ایران 2 - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
103 - تهیه وترسیم نقشه های ژئومورفولوژی - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
013 - کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در ژئومورفولوژی - روز: چهارشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
103 - تهیه وترسیم نقشه های ژئومورفولوژی - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
006 - کاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژی - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00