توصیف مختصر
 

تحصیلات من در بهترین دانشگاههای ایران و در حوزه برنامه ریزی بوده است. برنامه ریزی دو شعبه اصلی دارد: برنامه ریزی با و برای مردم ( برنامه ریزی اجتماعی)و برنامه ریزی برای مکان ها(برنامه ریزی فضایی- کالبدی)؛ این دو نوع برنامه ریزی مکمل هم هستند. در کلیه ی دوران تحقیق و تدریس من در دانشگاه های مختلف ایران، تلاش کرده ام با رویکرد راهبردی و سناریو مبنا در هر دو حوزه برنامه ریزی  سرآمد باشم و با انجام پروژه های متعدد در سطوح فضایی ملی ، منطقه ای و محلی (شهر و روستا) با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی- فرهنگی خاص هر مکان برنامه ریزی را به صورت عملیاتی تجربه کنم. پایه و اساس هر نوع برنامه ریزی مکانی ، سیستم پشتیبان تحلیل و تصمیم گیری (GIS) است بنابراین تخصصهای جانبی من تحلیلهای فضایی(AutoCAD- GIS)  و تحلیلهای آماری(SPSS-LISREL) است تحقیقات اخیر من بیشتر در حوزه تغییرات اقلیمی و مقوله سازگاری با آن، بحران ها و مخاطرات محیطی – انسانی و تاب آوری بوده است.
سابقاً من کارشناس ارشد حوزه شهرسازی وزارت راه و شهرسازی ایران در استان قزوین  و مدیر دفاتر خدمات شهرسازی شهرداری تهران بوده ام و در چندین مهندسین مشاور شهرسازی و معماری مدیر و کارشناس پروژه های مختلف بوده ام.
دروس روش تحقیق عملی و کارگاه های شهری و منطقه ای در دانشکده علوم جغرافیایی را من اداره میکنم و آشنایی دانشجویان با حوزه عمل و کار میدانی بر عهده من است.

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
شیراز
شیراز
ایران
1383
2
کارشناسی ارشد
شهیدبهشتی
تهران
ایران
1387
3
دکترا
اصفهان
اصفهان
ایران
1391
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
خوب
Fluent
1
عربی
خوب
Fluent
مهارت‌های حرفه‌ای
#
عنوان مهارت‌ حرفه‌اى
تاریخ آغاز فعالیت
1
مهارت در کار با نرم افزار ARCGIS
1383
2
مهارت در کار با نرم افزار SPSS
1380
3
مهارت در کار با نرم افزار Autocad
1380
4
مهارت در کار با نرم افزار Civil
1385
5
مهارت در کار با نرم افزار Photoshop
1390
6
مهارت کار با Office
1380
7
مهارت در کار با نرم افزار Micmac
1390
8
مهارت در کار با نرم افزار Mactor
1390
9
مهارت در کار با نرم افزار Scenario wizard
1390
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
روش تحقیق در مطالعات شهری و منطقه ای(آمار و آزمونهای آماری--تکنیکهای توصیف، تحلیل و برنامه ریزی شهری ، روستایی و منطقه ای- آینده پژوهی)
1387
2
برنامه ریزی فضایی و برنامه ریزی کالبدی
1383
3
زمین و مسکن شهری
1380
4
باز آفرینی شهری
1386
5
کارگاه های برنامه ریزی شهری و منطقه ای
1390
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار گردشگری منطقه 15 شهرداری تهران
طاهر پریزادی
مرکز مطالعات برنامه ریزی شهرداری تهران
منطقه 15 شهرداری تهران
تکمیل شده
1395
2
برنامه ریزی راهبردی ارتقای تاب آوری شهری باقرشهر با تاکید بر مخاطره زلزله
دکتر طاهر پریزادی- دکتر حبیب اله فصیحی
شهرداری باقرشهر
باقرشهر
تکمیل شده
1396
3
برنامه ریزی راهبردی ارتقای تاب آوری کالبدی منطقه یک شهرداری تهران با تاکید بر شبکه معابر
دکتر طاهر پریزادی- دکتر حبیب اله فصیحی
شهرداری منطقه تهران
منطقه یک شهرداری تهران
تکمیل شده
1396
4
بحران شناسی شهری مورد: باقرشهر
دکتر طاهر پریزادی- دکتر حبیب اله فصیحی
شهرداری باقرشهر
باقرشهر
تکمیل شده
1397
5
برنامه ریزی راهبردی ارتقای کیفیت زندگی و زیست پذیری شهری منطقه 17 شهرداری تهران
طاهر پریزادی, حبیب اله فصیحی
مرکز مطالعات برنامه ریزی شهرداری تهران
منطقه 17
تکمیل شده
1395
6
سند چشم انداز بیست ساله و برنامه راهبردی - عملیاتی توسعه شهر و شهرداری باغستان
طاهر پریزادی،حبیب اله فصیحی
شهرداری باغستان
شهر باغستان
تکمیل شده
1400
7
شناسایی تجارب جهانی و تشریح اقدامات مورد اتنظاراز سازمان محیط زیست ایران در خصوص سازگاری با پدیده گردوغبار
طاهر پریزادی و همکاران دانشگاه خوارزمی
سازمان محیط زیست ایران
ایران
تکمیل شده
1400
8
تهیه برنامه عمل منطقه ای کنترل منشآ های گرد و غبار برون مرزی
اصغر طهماسبی, فرهاد عزیزپور, حسین ربیعی, مهری اکبری, طاهر پریزادی
سازمان محیط زیست ایران
ایران
تکمیل شده
1399
9
برنامه ریزی راهبردی ارتقاء تاب اوری باقرشهر در برابر زلزله
طاهر پریزادی, حبیب اله فصیحی
تکمیل شده
1395
10
بحران شناسی باقرشهر از منظر تاب آوری
حبیب اله فصیحی, طاهر پریزادی
تکمیل شده
1396
11
برنامه ریزی ارتقاء تاب آوری کالبدی منطقه یک شهرداری تهران در برابر زلزله با تاکید بر شبکه معابر
طاهر پریزادی, حبیب اله فصیحی
تکمیل شده
1396
12
شناسایی تجارب جهانی و تشریح اقدامات مورد انتظار از سازمان محیط زیست در خصوص سازگاری با پدیده گردوغبار- طاهر پریزادی
طاهر پریزادی
تکمیل شده
1398
13
طرح پژوهشی تهیه برنامه عمل منطقه ای کنترل منشا های گردوغبار برون مرزی-- طاهر پریزادی
طاهر پریزادی
تکمیل شده
1399
14
مطالعه، بررسی وسنجش کیفیت زندگی در محلات ناحیه سه منطقه 17 شهرداری تهران و ارائه برنامه عملیاتی
طاهر پریزادی, حبیب اله فصیحی
تکمیل شده
1399
15
برنامه ریزی راهبردی عملیاتی(5)توسعه شهر و شهرداری باغستان
طاهر پریزادی, حبیب اله فصیحی
تکمیل شده
1398
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
عنوان
سامان حیدری
2
ارزیابی رقابت پذیری پایدار گردشگری در سطح مناطق کلانشهر تهران
شیما مهدوی
3
تحلیل رابطه کریدورهای ارتباطی و ساختار فضایی سکونت و فعالیت در سطح کشور
فرهاد اگاه
4
تحلیل فضایی رقابت پذیری ناحیه ای مورد مطالعه استان یزد
وحید ابراهیمی صدرابادی
5
رقابت پذیری خوشه های کارکردی فعالیتی کلانشهر تهران
زهرا مرادی سنجدری
6
تغییر اقلیم و اثرات آن بر تحرکات فضایی-مکانی جمعیت در ایران، مورد مطالعه: شهرکرج
هادی حسین خانی
7
تحلیل عوامل کالبدی - فضایی موثر بر توسعه مسکن در شهر جدید اندیشه
حاجیه ساجدی کنگرلوئی
8
برنامه ریزی توسعه فضایی پیراشهری با رویکرد سناریونگاری، مورد مطالعه : محدوده مریم منطقه 9 شهر کرج
الهام امین الرعایائی
9
توسعه راهبردی محیط زیست محلات شهری، مورد مطالعه: منطقه 11 تهران
مریم علی زاده
10
آینده پژوهشی گسترش فضایی شهر با تاکید بر نقش فعالیت های تجاری، نمونه: شهر مهاباد
سلام احمدپور
11
توسعه فضایی پیراشهری کلانشهر تهران با رویکرد آینده پژوهی، مورد مطالعه: محدوده جنوبی منطقه 19 شهر تهران
نادر عبادی قره بابا
12
ارزیابی و تحلیل شاخص های شهر سالم در مناطق شهرداری تهران
فرشاد نوروزی
13
امکان سنجی و تحلیل توسعه گردشگری در منطقه 22 تهران از منظر شهر بیوفیلیک
فرزانه عزیزی
14
شناسایی و تحلیل محلات ناکارآمد شهر زابل
فهیمه آذرخش
15
تحلیل فضایی تخلفات ساختمانی در سطح مناطق شهرداری تهران
عرفانه نیکوئیان بیدهندی
16
توسعه حمل ونقل محور محلات شهری مورد مطالعه محلات منطقه 14 شهر تهران
آزیتا رفیعی جم
17
تبیین نقش سیاست‌های مسکن شهری در نابرابری فضایی کلان شهر تهران
زینب شاهرخی فر
18
تحلیل فضایی تحولات مسکن در محلات شهر کرمان
نجمه محمدی قناتغستانی
19
تحلیل پیامد طرح‌های ترافیکی بر کاربری اراضی پیرامون مطالعه موردی:تونل توحید تهران
محمدحسن رضائی سروعلیا
20
تبیین گونه های پراکنده رویی در کلانشهر کرج
مریم پهلوانی
21
تبیین اثرات بحران کرونا(covid-19) بر مقاصد گردشگری شهری مورد مطالعه: شهر اردبیل
واحد اقایی
22
بازارهای فراشهری و تغییرات کالبدی محلات و پیرامون، مورد مطالعه: بازارهای مبل یافت آباد، کیف وکفش امین الملک و آلومینیوم قلعه مرغی
یاسمن سلحشورفردخلیل آباد
23
تحلیل عوامل کالبدی – فضایی موثر بر ارزش مبادلاتی مسکن در شهر بیرجند
فائزه زارعی
24
تحلیلی بر الگوی توسعه فضایی منطقه 16 شهر تهران- مورد مطالعه محله باغ آذری
امیر حسین قاسمی
25
تحلیل ساختار فضایی منطقه کلانشهری قزوین
ناهید زارعی
26
بررسی آسیبهای فضایی مدیریت بحران در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه، مطالعه موردی: شهرستان ثلاث باباجانی
سامان حیدری
27
بررسی تطبیقی تحولات کارکرد سکونت مناطق شهر تهران( مناطق 6 و 12)
محدثه سادات احمدی گواری
28
تحلیل رفتار ذهنی گردشگران با رویکرد گردشگری خلاق، مطالعه موردی: منطقه 12 تهران
افسانه فخری پورمحمدی
29
تحلیل فضایی ارزش مبادله ای مسکن شهری و مدل سازی تغییرات آتی (مورد مطالعه: منطقه 10 تهران)
اسماعیل عیسی زاده
30
تبیین الگوی شکوفایی کلانشهرها (مورد مطالعه: تهران)
مصطفی هرائینی
31
آسیب شناسی کالبدی بافت تاریخی شهر شوشتر
اذر داودی
32
ارزیابی و تحلیل فضایی هویت شهری در محلات بافت تاریخی شهرها (مورد مطالعه: محله کوثر ار منطقه 12 شهرداری تهران)
آرزو جعفری
33
تحلیل و آینده نگری تحولات کالبدی در حریم کلان شهر تهران، مورد مطالعه حریم منطقه 22 شهرداری تهران
سیدفرهاد خدابخشی
مشارکت در کارگاه‌ها
#
عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى
سازمان برگزار کننده
محل برگزارى
تاریخ برگزارى
1
دروه پدافند غیرعامل
دانشگاه اصفهان
دانشگاه اصفهان
1387
2
کارگاه آرمانشهر اسلامی
دانشگاه اصفهان
دانشگاه اصفهان
1388
3
مدیریت دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران
شهرداری تهران
شهرداری تهران
1387
4
دروه های تخصصیGIS
سازمان نقشه برداری کشور ودانشگاه تهران
تهران
1380
دروس ترم جاری
063 - روش شناسی تحقیق و آینده پژوهی در برنامه ریزی شهری - روز: چهارشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
039 - کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی شهری - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
036 - روشها و مدل های آینده پژوهی در جغرافیا وبرنامه ریزی شهری - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
036 - روشها و مدل های آینده پژوهی در جغرافیا وبرنامه ریزی شهری - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
036 - روشها و مدل های آینده پژوهی در جغرافیا وبرنامه ریزی شهری - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
017 - پروژه - روز: شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
930 - کاربری اراضی شهری ومنطقه ای - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
009 - کاربرد جی ای اس در برنامه ریزی شهری - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00