توصیف مختصر

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی جغرافیا (انسانی-اقتصادی)
دانشگاه شهید بهشتی
تهران
ایران
1372
2
کارشناسی جغرافیای انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
1374/02/30
3
کارشناسی ارشد جغرافیای شهری
دانشگاه شهید بهشتی
تهران
ایران
1377
4
دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه شهید بهشتی
تهران
ایران
1384
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
مدیریت و توسعه فضایی شهر
1375
2
حکمروایی و مدیریت یکپارچه و توسعه شهری
1390
3
مدیریت مجازی و توسعه شهری
1385
4
شهر هوشمند و توسعه شهری
1394
5
طرح های توسعه شهری
1375
6
سیاستگذاری و برنامه ریزی اجرایی و توسعه شهری
1378
7
حقوق و قوانین توسعه شهری
1380
8
برنامه ریزی و توسعه فضایی راهبردی (آمایشی)
1385
9
مدیریت مخاطرات محیطی
1380
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تهیه گزارش عملکرد شورای عالی استانها
موسی کمان رودی کجوری
شورای عالی استانها
شهر تهران
تکمیل شده
1396
2
تدوین شیوه‌نامه اجرایی نظام مطالعاتی و برنامه مطالعاتی پنجساله شهرداری کرج
موسی کمان رودی کجوری
شهرداری کرج
شهر کرج
تکمیل شده
1395
3
ارزیابی و رتبه بندی شرکتها و کانونهای تبلیغات محیطی
موسی کمانروی کجوری
سازمان زیباسازی شهر تهران
شهر تهران
تکمیل شده
1399
4
جمع آوری و ممیزی اطلاعات تابلوهای تبلیغاتی اماکن غیر مسکونی منطقه 7 شهرداری تهران
موسی کمانروی کجوری
سازمان زیباسازی شهر تهران
شهر تهران
تکمیل شده
1397
5
نظارت علمی بر تهیه سند چشم انداز بیست ساله شهر و برنامه راهبردی-عملیاتی پنجساله شهرداری کرج
موسی کمانروی کجوری
شهرداری کرج
شهر کرج
تکمیل شده
1397
6
برداشت و ممیزی اطلاعات مربوط به تابلوهای اماکن غیر مسکونی منطقه 7 شهرداری تهران
موسی کمان رودی کجوری
تکمیل شده
1398
7
ارزیابی و رتبه بندی تعداد 88 شرکت و کانون تبلیغاتی
موسی کمانرودی کجوری
تکمیل شده
1398
8
ارزیابی و رتبه بندی 60 کانون و شرکت تبلیغاتی
موسی کمانرودی کجوری, موسی ملکشاه
تکمیل شده
1399
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
توسعه شهری و پیامد های فضایی کالبدی آن در روستاهای پیرامون شیراز نمونه موردی: روستای گویم)
علی جانبازی
2
تجدید حیات محورهای تاریخی رویکردی در توسعه درونی مورد مطالعه لاله زار شهر تهران
مریم حاجی زاده
3
برنامه ریز مشارکتی وتغییرات فضایی- کالیدی ناحیه 3 منطقه 5 شهرداری تهران
امیر زعیمی
4
بررسی نقش جاذبه‌های درجه دوم در توسعه گردشگری شهری، مورد مطالعه: شهر اصفهان
سجاد قاسمی کفرودی
5
تاثیر مهاجرت بر پراکنده رویی شهری با تاکید بر توسعه درونی منطقه ی مورد:شهر ارومیه
رقیه امیری
6
بررسی و تدوین راهبردی توسعه درونی شهر بروجرد مورد:بخش مرکزی
معصومه نمدی
7
روند تحولات شهرستان دهلران پس از بازسازی
خدیجه سعیدی
8
بررسی وتحلیل کیفیت محیط در بافت های فرسوده شهری-نمونه موردی: محله 4 اشنویه
شریف حاجی تاش نالوس
9
بررسی نقش کاربری زمین درآسیب پذیری بافت فرسوده شهردربرابرزلزله مورد مطالعه بخش مرکزی شهرسبزوار
محمد قاسمی
10
بررسی تغییر ساختار کاربری اراضی شهر ماکو با تأکید بر ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی
اردلان زراعتی
11
ارزیابی الگوی برنامه‌ریزی طرح ساماندهی بافت فرسوده شهر کرد
مهین عسگری سوادجانی
12
آسیب شناسی فضایی- فرهنگی مسکن آپارتمانی در تهران
عرفان هزارجریبی
13
بررسی فرایند ساخت یابی فضایی-کالبدی سکونتگاه های پیرامون کلانشهرتهران- مطالعه موردی: محدوده شهری اسلامشهر-رباط کریم
محمد بیگدلی
14
بررسی پراکنده رویی شهری وروستایی دربخش جلگه ای غرب مازندران، نمونه موردی شهر چمستان و روستای نعمت آباد
فتانه حبیب نژاد
15
بررسی الگوی توسعه کالبدی شهر ایلام از منظر پراکنده رویی
نادر روشنی
16
آسیب شناسی نظام مدیریت اجرایی طرح تفصیلی در توسعه فضایی- کالبدی مناطق کلانشهر تهران
مسعود مباشرامینی
17
ارزیابی مدیریت مشارکتی تولید زباله های جامد خانگی در شهر تهران، مورد مطالعه محله امیرآباد شمالی
غزاله خضرایی
18
نقش توسعه مراکز آموزش عالی در تجدید حیات بخش مرکزی شهر تهران، مورد مطالعه: پردیس مرکزی دانشگاه خوارزمی
اکبر رهنما
19
پراکنده رویی شهر بابل و تاثیر آن بر تحولات فضایی – کالبدی سکونتگاه های پیرامون، مطالعه موردی روستای سیاه کلامحله
صادق قلی نیافیروزجائی
20
بررسی روند ساخت یابی فضایی – کالبدی اسکان غیررسمی در مشکین شهر – مطالعه موردی : کلانتر آباد
مهدی کرمی اناری
21
ارزیابی اجرای سیاست تجمیع در نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران، مورد مطالعه: محله نظام آباد، ناحیه 1 منطقه 7
سپیده صالحی
22
سنجش کیفیت محیط شهری مطالعه موردی محله کارته چهار شهر کابل
سکینه احمدی
23
تبیین ساختار فضایی شهر و شکل گیری هسته های فرعی در فرایند شهرنشینی شتابان، مورد مطالعه: شهر اردبیل
محمدرضا اقبال کورایم
24
تبیین فرآیند گسترش کالبدی کلانشهر قم
حمید ابیا
25
برنامه ریزی راهبردی ارتقای تاب آوری محله های شهر تهران، مطالعه موردی: محله های منطقه 12 شهرداری
نسرین دلاور
26
آسیب شناسی برنامه ریزی محله - مبنا با تاکید بر سرمایه اجتماعی و کالبدی، مورد مطالعه: محله یافت آباد در منطقه 17شهر تهران
لیلا بیگدلی
27
تحلیل الگوی توسعه فضایی- کالبدی شهر یاسوج
سیدحسین واحدی نژاد
28
نقش ائتلاف های رشد در ارتقاء محلات رو به زوال شهر مشهد، مورد مطالعه: محله ایثار
جواد فرهادی بلقور
29
تحلیل الگوی فضایی لبه های شهری (مورد مطالعه منطقه 19 شهرداری تهران)
علیرضا محمدی
30
رقابت پذیری خوشه های کارکردی فعالیتی کلانشهر تهران
زهرا مرادی سنجدری
31
بررسی نقش زندان اوین در توسعه فضایی محله اوین
ثریا باقری پلمی
32
تبیین نقش سیاست های زمین و مسکن در توسعه فضایی کلان شهر مشهد
صادق حاجی نژاد
33
تحلیل توسعه فضایی محدوده های پیراشهری تهران موردمطالعه حریم منطقه 18
حسین عزیزی
34
تبیین تحولات ساختار فضایی محلات مادرشهر اهواز از سال 1395-1375
فرخ مهرایین
35
آسیب‌شناسی فرایند برنامه‌ریزی و توزیع فضایی پروژه‌های عمرانی کلان شهرداری تهران
زینب ایمانی فشتمی
36
ارزیابی اقدامات توسعه محلات شهر تهران در چارچوب بازآفرینی پایدار مورد مطالعه: محلات منطقه 12 شهرداری تهران
سیده زلیخا قربان زاده زعفرانی
37
: تبیین الگوی بازآفرینی بافت های فرسوده شهری تهران با رویکرد یکپارچگی فضایی، مطالعه موردی: منطقه 12
شهرزاد شریف جاهد
38
بررسی آسیبهای فضایی مدیریت بحران در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه، مطالعه موردی: شهرستان ثلاث باباجانی
سامان حیدری
39
الگویابی مدیریت آسمان‌خراش‌های مسکونی کلانشهر تهران-نمونه موردی: برج بین‌المللی تهران
فرزانه صالحی
40
تحلیل و الگویابی فضا در محورهای برون‌شهری تهران-مورد مطالعه: محور تهران-ایوانکی
ایلیا لعلی نیت
41
تبیین تحولات ساختار فضایی محلات مادرشهر اهواز 95-1375
فرخ مهرایین
42
ارزیابی یکپارچگی طرح راهبردی بافت فرسوده و طرح‌ توسعه و عمران (جامع) شهر قزوین در چارچوب مدیریت یکپارچه شهری
بهاره روح اله
43
نقش املاک تملک شده برای احداث بزرگراه شوش در تغییرات ساختاری-کارکردی محله طیب در منطقه 15 شهرداری تهران
شهلا براتی سده
44
بررسی نقش املاک تملک شده برای احداث بزرگراه شوش در تغییرات ساختاری-کارکردی محله طیب در منطقه 15 شهرداری تهران
شهلا براتی سده
45
تحلیل پیامدهای کالبدی-فضایی سکونتگاه های غیررسمی در حریم کلانشهر مشهد
محمدرضا حسین نژاددوین
46
تحلیل فضایی نقش قشر بندی اجتماعی در شکل گیری تله های فضایی فقر(مورد مطالعه : مناطق هفت و هشت شهرداری تهران)
نیما پناهی
دروس ترم جاری
067 - حکمروایی و مدیریت توسعه شهری و منطقه ای - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
040 - مقررات توسعه شهری در ایران و کشورهای پیشرفته - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
043 - نظریه ها و دیدگاه های جدید آمایش شهری - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
040 - مقررات توسعه شهری در ایران و کشورهای پیشرفته - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
039 - حقوق و قوانین شهری - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
927 - حقوق وقوانین برنامه ریزی شهری - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
014 - مدیریت شهری - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00