ورود به پنل کاربری
دکتر موسی کمانرودی کجوری
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

مشخصات عمومی
تاريخ تولد: 12/08/1348
محل تولد: نوشهر (استان مازندران)                                                                                                                                                         
آخرين مدرک تحصيلی: دکتری
رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
تخصص: مدیریت شهری
تلفن: 09121889565-86070786
آدرس الکترونيکی: Kamanroodi@yahoo.com