توصیف مختصر

من در سال 1388 از دانشگاه تربیت مدرس در رشته جغرافیای سیاسی دانش آموخته شده ام. حوزه مطالعه و پژوهش های  من جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک خلیج فارس و خاورمیانه است. در سال های گذشته دو نسخه کتاب در این زمنیه از من منتشر شده است. کتاب نخست، نسخه ویرایش شده کتاب "خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز" است که ابتدا توسط دکتر محمدرضاحافظ نیا نگارش و منتشر شده است و در سال 1391 نسخه ویرایش شده آن به صورت مشترک از سوی انتشارات سمت منتشر شده است. کتاب دیگر با عنوان "مطالعات منطقه ای خلیج فارس" نیز به صورت مشترک توسط دکتر محمدرضا حافظ نیا و اینجانب در سال 1392 از سوی همین انتشارات (سمت) منتشر شده است. در دوران دانشجویی نیز کتاب "جغرافیای سیاسی" مارک بلکسل را به صورت مشترک با همکاران ترجمه کرده ام که از سوی انتشارات انتخاب انتشار یافته است. در حال حاضر کتاب مرزها و سرحدات بین المللی را ترجمه کرده ام که از سوی انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در دست چاپ است. موضوعات مختلف جغرافیای سیاسی خلیج فارس و خاورمیانه از جمله بحث مرزها، سرزمین ها و اختلافات مرزی، منابع انرژی، بحران ها و تنش های قومی و نژادی، رقابت های منطقه ای و جهانی در این منطقه، ساختارهای سیاسی و حکومتی، موضوعات ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک، توازن و تعادل قوای منطقه ای، قدرت منطقه ای در خلیج فارس و خاورمیانه، از زمینه ها و علایق  پژوهشی من است.  

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
دانشگاه تربیت معلم تهران
حصارک کرج
ایران
13/12/1380
15/97
2
کارشناسی ارشد
دانشگاه تربیت مدرس
تهران
ایران
15/6/1383
18/78
3
دکتری تخصصی
دانشگاه تربیت مدرس
تهران
ایران
29/9/1388
17/78
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
خوب
متوسط
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
جغرافیای سیاسی ایران
2
جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک خاورمیانه
3
جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک خلیج فارس
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
2
تهیه برنامه سازگاری با پدیده گرد و غبار مطالعه موردی کانون های غبار خیز منطقه/ حسین ربیعی
حسین ربیعی
تکمیل شده
1399
3
تهیه برنامه عمل منطقه ای کنترل منشآ های گرد و غبار برون مرزی / حسین ربیعی
حسین ربیعی
تکمیل شده
1399
4
تهیه برنامه سازگاری با پدیده گرد و غبار مطالعه موردی کانون های غبار خیز منطقه سیستان و استان خوزستان
اصغر طهماسبی, فرهاد عزیزپور, حسین ربیعی, حمید جلالیان
تکمیل شده
1399
5
تهیه برنامه عمل منطقه ای کنترل منشآ های گرد و غبار برون مرزی
اصغر طهماسبی, فرهاد عزیزپور, حسین ربیعی, مهری اکبری, طاهر پریزادی
تکمیل شده
1399
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
شبکه شهرهای جهانی؛ امکان سنجی جهانی شدن شهر بندرعباس
محمدصادقی
2
واکاوی سیاست گذاری منابع آب در استان زنجان؛ آسیب شناسی و ارائه راهکار
مسعود امیدی
3
تبیین نقش عوامل ژئوپولیتیک در مناسبات همسایگی مطالعه موردی؛ ایران و عربستان
سید محمد یعقوبی
4
تحلیل پیامدهای امنیتی بحران آب در استان هرمزگان و ارائه مدل بهینه
ربابه رزاقی
5
پیامدهای ژئوپلیتیک بازگشت بریتانیا به خلیج فارس و تأثیر آن بر امنیت ملی ا یران
نیما ربیعی نژآد
6
بررسی زمینه‌ها و روندهای قوم‌گرایی و ناحیه گرایی در مناطق لک نشین ایران
مجید خزایی
7
تأثیر تحولات ژئواکونومیک قرن 21 بر مناسبات ایران و آسیای مرکزی با تاکید بر جمهوری قزاقستان
رضاعباسی
8
پیامدهای اصلاحات سیاسی و اجتماعی عربستان بر رقابت‌های ژئوپلیتیک منطقه با تأکید بر ایران
نسیم فتح اللهی
9
طرح جاده ابریشم جدید و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران با تاکید بر امنیت اقتصادی
اسماعیل قرونه
10
تبیین بنیادهای صلح جغرافیایی در خاورمیانه مطالعه موردی؛ ایران، ترکیه، عربستان
احمد بزله
11
تبیین مولفه¬های اثرگذار در پیوند استراتژیک کشورها مطالعه موردی؛ ایران و عراق
امیر حمزه عزیزی یوسفوند
12
تبیین مدل حل و فصل منازعات منطقه¬ای با رویکرد ژئوپولیتیک (مطالعه موردی: منازعه سوریه)
جهانگیر حیدری
13
تاثير متقابل اقتصاد و امنيت بر مرزهاي شرقي با تاکيد بر مرزهاي سيستان و بلوچستان
رضا شهباز نژآد
14
بررسی جایگاه شیعیان یمن در رقابت های ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس(مطالعه موردی ایران و عربستان)
رسول محمود زاده
15
تحليل نسبت بين کنش¬هاي منطقه¬اي عربستان سعودي و وزن ژئوپوليتيک اين کشور با تأکيد بر عوامل جغرافياي سياسي
حسن ساعدی
16
مولفه¬های مکانی- فضایی موثر در گسترش تروریسم ناحیه گرا مطالعه موردی منطقه¬ی جنوب شرقی ایران – استان سیستان و بلوچستان
ابوالفضل حجازی مقدم
17
نقش نفت در ژئواستراتژی جنگی مطالعه موردی : جنگ نفتکش ها در خلیج فارس
سیده معصومه حسینی
18
بررسی نقش عوامل جغرافیای سیاسی در فروپاشی کشورها (مطاله موردی کشور سودان)
نورالدین حسنی
19
تحلیل ژئوپلیتیک مناسبات هند و اسرائیل و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
علی ابوالخانی
20
تأثیر مناسبات ژئوپلیتیک هند و اسرائیل بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
علی ابوالخانی
21
تحلیل مولفه‌های مکانی و فضایی موثر در گسترش تروریسم ناحیه‌ای در سیستان و بلوچستان
ابوالفضل حجازی مقدم
22
بررسی نقش عوامل جغرافیای سیاسی در فروپاشی کشورها، مطالعه موردی: سودان جنوبی
نورالدین حسنی
23
تحلیل تغییرات محیط امنیتی ایران در پسابرجام
مهدی جاهدی
24
تبیین مدل حل و فصل منازعات منطقه ای با رویکرد ژئوپلیتیک (مطالعه موردی: منازعه سوریه)
جهانگیر حیدری
25
تاثیر متقابل امنیت و اقتصاد در مرزهای شرقی با تاکید بر مرزهای سیستان و بلوچستان
رضا شهباز نژاد
26
تحلیل راهبرد فدراتیو روسیه در قبال همسایگان از منظر جغرافیای استراتژیک
محمدرضا محمدهیودی
27
سیاست دریایی و استراتژی ملی (مطالعه موردی: جایگاه اقیانوس هند در استراتژی دریایی جمهوری اسلامی ایران)
ابراهیم ضرغامی
28
ژئواکونومی قرن بیست و یکم و تاثیر آن بر مناسبات ایران و جمهوری قزاقستان
رضا عباس پور نظام آباد
29
تحلیل جایگاه جاده ابریشم نوین در امنیت ملی ایران
اسماعیل قرونه
30
پیامدهای بازگشت ژئوپلیتیک بریتانیا به خلیج فارس و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران
نیما ربیعی نژادلنگرودی
31
الگویابی مناسبات قدرت های منطقه ای در مناطق شکننده مطالعه موردی: ایران و عربستان در جنوب غرب آسیا
محمدرضا نامی
32
پیامدهای اصلاحات سیاسی-اجتماعی عربستان بر رقابت های ژئوپلیتیک منطقه با تاکید بر ایران
نسیم فتح الهی شورابه
33
تبیین نقش عوامل ژئوپلیتیک در مناسبات همسایگی مطالعه موردی ایران و عربستان
سیدمحمد یعقوبی
34
بررسی کارکرد ژئوپلیتیک مناطق آزاد در خلیج فارس
بنفشه جوادی
35
بازتاب های امنیتی - فضایی بحران آب در استان هرمزگان
ربابه رزاقی
36
بررسی کارایی کنوانسیون ها و پیمان های بین المللی در رفع مسائل زیست محیطی مطالعه موردی کنواسیون کویت
نادره نادری
37
واکاوی هیدروپلیتیک سیاست گذاری آب دراستان زنجان، آسیب شناسی و ارائه راهکار
مسعود امیدی
38
آسیب شناسی سیاست گذاری کلان ج.ا.ایران با قلمروسازی زبانی در کشورهای فارسی زبان منطقه
حسن یعقوب نیا
39
تحلیل زمینه های ژئوپلیتیک جهانی شدن شهر بندرعباس
محمد صادقی
40
تاثیر بنیادگرایی مذهبی در پاکستان بر امنیت جنوب آسیا
محمد تحسینی دادگر
41
تبیین ژئوپلیتیکی موازنه قدرت در جنوب غرب آسیا با تاکید بر همکاری ایران، چین، روسیه
کریم شجاعی
42
تحلیل فضایی تاثیر حضور امریکا در قلمروگستری طالبان در افغانستان
مهدی تاجیک
43
امکان سنجی ظرفیت های ژئوپلیتیکی ایران برای خروج از انزوای سیاسی
یاور علی نیا
44
تاثیر موقعیت ژئوپلیتیک بر راهبردهای ژئواکونومیک ایران از منظر آینده پژوهی
حسین خالدی
45
آینده پژوهی قلمرویابی گروه های درگیر در افغانستان (مطالعه موردی طالبان)
محمدقاسم جامی
46
تأثیر اختلافات هند و پاکستان در مورد کشمیر بر امنیت اقتصادی افغانستان
وکیل احمد تیموری
47
نقش محور مقاومت در امنیتِ ساختارِ ژئوپلیتیکیِ جنوب غرب آسیا
سیدمحمدجواد سیدی فرد
48
منابع قدرت‌آفرین چابهار در توسعه پایدار سواحل مکران
علی بهرامی
49
تحلیل بنیادهای جغرافیایی حکمرانی خوب در ایران
حسین علی پورایمچه
50
تحلیل موانع تثبیت حکومت طالبان در کشور افغانستان
محمدقاسم جامی
51
تبیین ژئوپلیتیک هماوردی چین و ایالات متحده آمریکا در دریای جنوبی چین در سده ی بیست و یکم
محمدرضا سیدابادی
52
احیای روابط ایران و عربستان و تاثیر آن بر ژئوپلیتیک شیعه در غرب آسیا
امیرمحمد طهماسبیان
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک
2
فصلنامه جغرافیای سیاسی
3
پژوهشنامه جغرافیای انسانی
4
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی
5
فصلنامه مطالعات ملی
6
فصلنامه مطالعات ناحیه ای
7
فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی
8
فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری
9
مطالعات جغرافیای انسانی نواحی ساحلی
دروس ترم جاری
009 - مناطق ژئوپلیتیکی پیرامون ایران - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
043 - فنون تصمیم سازی و آینده پژوهی در هیدروپلیتیک - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
029 - ویژگی های ژئوپلیتیکی ایران - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
043 - فنون تصمیم سازی و آینده پژوهی در هیدروپلیتیک - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30