توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی مهندسی معدن
دانشگاه صنعتی اصفهان
اصفهان
ایران
1369
2
کارشناسی ارشد - فن آوری سنجش از دور
دانشگاه آنا
شهر مدرس
هندوستان
1373
3
دکتری - فن آوری سنجش از دور
دانشگاه آنا
شهر مدرس
هندوستان
1377
4
دروره کاربرد سنجش از دور در کشاورزی
دانشگاه تونته
انسخده
هلند
2005
5
دوره کاربردهای لیدار
دانشگاه آی آی تی کانپور
کانپور
هندوستان
2008
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
متوسط
متوسط
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
پردازش داده های ماهواره
1371
2
طبقه بندی فازی داده های ماهواره ای
1373
3
آشکارسازی رقومی تغییرات
1374
4
توسعه سیستمهای آنالیز مکانی در GIS
5
کاربرد آنالیزهای زمین آماری
6
کاربر تحلیل شبکه در GIS
7
توسعه WEBGIS توریسم
8
مطالعات آلودگی آبها، خاک و هوا با استفاده از سنجش از دور و GIS
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
طراحی، ساخت و پیاده سازی بخش تحلیل‌های فضایی پروژه GIS یکپارچه
هانی رضائیان, پرویز ضیائیان فیروزابادی, جواد سدیدی
تکمیل شده
1393
2
Design and Implementation of Spatial Analyses of the Comprehensive GIS Project
Hani Rezayan, Parviz Zeaieanfirouzabadi, Javad Sadidi
تکمیل شده
2014
3
طرح بررسی منشأ آلودگی مخازن چاه نیمه
عطا شاکری, ویدا تفکری, پرویز ضیائیان فیروزابادی, محسن رضائی
تکمیل شده
1396
4
Source apportionment of pollutants in the water and sediments of the Chahnimeh reserviros
, Tafakori Vida, Parviz Zeaieanfirouzabadi, Mohsen Rezaei
تکمیل شده
2017
5
طرح ابادانی وپیشرفت شهرستان چالدران بر اساس رویکرد معاش پایدار
مجتبی جاودان, پرویز ضیائیان فیروزابادی, احمد زنگانه, علی احمدآبادی, فرزانه ساسانپور, محمد جلال زاده , نرگس رهنما, خبات قادری, الهام امیر حاجیل
تکمیل شده
1397
6
Chaldoran Region Planning and Development Plan Based on Sustainable Livelihoods Approach
Mojtaba Javdan, Parviz Zeaieanfirouzabadi, AHMAD ZANGANH, Ali Ahmadabadi, FARZANH SASANPOUR, mohamad jalalzadeh, narges rahnama, khabat ghaderi, elham amirhajiluo, hojat azimi, morteza adib
تکمیل شده
2018
7
پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان دشت کنگاور با استفاده از روش DRASTIC در محیط GIS
پرویز ضیائیان فیروزابادی, سودابه نامداری, زهره استادهاشمی, کاوه جراره
تکمیل شده
1391
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی سیاست های تامین مسکن گروههای کم درآمد شهری نمونه موردی فردیس کرج
منیژه ورشوی
2
ارزیابی شاخص های توسعه پایدار روستایی-مورد:دهستان های دره شهر
نبی هواسی
3
بررسی نقش پدیده کارست در تحول ژئومورفولوژیکی ناهمواری زرنه و گرگان در غرب منطقه کامیاران با استفاده از سنجش از دور و GIS
امید ابراهیمی
4
آشکارسازی تغییرات کالبدی روستاشهرها با استفاده از GIS
رشید بوکانی
5
بررسی تغییرات کاربری اراضی فیروزکوه با جی ای اس
محبوب اقاخانی
6
بررسی اسکان غیر رسمی شهر میاندوآب
نجف امیرپور
7
بررسی اثر عوامل ژئومورفوولوژیک بر توسع شهر و مدل سازی بهینه ژئومورفولوژیکی توسعه شهری(مطالعه موردی:رودبار قصران)
وحید خدابنده
8
کاربرد ژئومورفولوژی در ارزیابی و تولید نقشه های تناسب زمین در شهرستان بهبهان(خوزستان)
راضیه طیبی
9
ارزیابی ژئومورفولوژیکی ساماندهی مسیل های شهری،مطالعه موردی(مسیل فرحزاد،تهران)
سمیرا نجفوند
10
توسعه کالبدی-فضای شهر کرمانشاه(با تاکید بر نقش مهاجرت)
نریمان کریمپور
11
تهیه نقشه حرارتی تهران با استفاده از تصاویر ماهواره ای
مریم سادات نقیب
12
بازتاب های فضایی سد 15 خرداد بر نواحی پیرامون
عیوض امینی قواقلو
13
نقش شهرهای کوچک در توسعه روستایی،مورد :شهرستان پلدختر
مریم جوزایی
14
تحلیل سینوپتیکی بارش های سنگین ناحیه خزری
زهرا قدمی کندرشی
15
بررسی مخاطرات اقلیمی بارش در استان البرز
نیر نوری خلیله ده
16
پیش بینی تغییرات فصلی پارامترهای اقلیمی حوضه آبریز ارومیه
زهرا تقی زاده
17
رابطه اقلیم ومعماری در شهر ری
مرضیه قدیانی
18
تحلیل اثرات فعالیت کشاورزی در توسعه رئستایی شهرستان سمیرم
بطول طایی
19
پهنه‌بندی و تعیین مکان‌های بهینه جهت توسعه فیزیکی شهر جدید هشتگرد با استفاده از الگوریتم ژنتیک
معصومه اکبری زیارانی
20
پهنه‌بندی اکو‌توریسم استان زنجان با تأکید بر پارامترهای ژئومورفولوژی
لیلا جمشیدی
21
بررسی قابلیت‌ها و محدودیت‌های ژئومورفولوژیکی شهر قروه به منظور پهنه‌بندی تناسب اراضی برای توسعه کالبدی
هاجر رضایی
22
پهنه‌بندی خطر حرکات لغزشی با استفاده از منطق فازی مطالعه موردی: محور حمیل- سرابله، استان ایلام
ستار طهماسبی
23
پهنه‌بندی اکو‌توریسم استان کردستان با تأکید بر پارامترهای ژئومورفولوژی
پیمان کیانپور
24
برآورد میزان فرسایش خاک با استفاده از روش‌های MPSIAC و FUZZY ، مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره‌تپه ایزدخواست استان فارس
محمدرضا نوروزی
25
بررسی توسعه فیزیکی شهر مریوان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
فهیم ناصری
26
قابلیت ها و محدودیت های ژئومورفولوژیکی توسعه فیزیکی شهر کرمانشاه
سلیمان پولادرگ
27
تاثیر هیدرولوژی بر عوارض ژئومورفولوژی دشت سبزوار
آزاده چوپان فیلابی
28
پهنه بندی مناطق توسعه ژئوتوریسم در منطقه جیرفت و عنبر آباد
زهرا شریفی
29
بررسی قابلیت هاو محدودیت ژئومورفولوژیکی توسعه فیزیکی شهر همدان
نیره لطیفی
30
تحلیل مکانی کاربری‌های آسیب‌پذیر در برابر زلزله با استفاده از مدل متوسط‌گیری وزن‌دار ترتیبی (OWA) مبتنی بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و منطق فازی، مطالعه موردی: منطقه 13 تهران
فاطمه ذاکری
31
آشکار سازی روند تغییرات خاک و تهیه نقشه آلودگی خاک در محل نیروگاه شهید رجایی قزوین با استفاده از RS/GIS و زمین آمار
فاطمه گل تپه
32
استخراج اتوماتیک جاده‌ها از داده‌های لیدار
محمد طالبی
33
Cloud GIS and applications in natural hazards management
اسحق فکوری راد
34
تهیه مدل رقومی زمین (DTM) و ارتقاء آن با استفاده از داده‌های لیدار (با تکیه بر الگوریتم‌های فیلترگذاری زمین)
یوسف موسیوند
35
کارایی شبکه عصبی مصنوعی درشبیه سازی سیل
آمنه آدینه پور
36
بررسی الگوریتم استخراج نم موجود درخاک از تصاویر راداری
هیوا عبداللهی
37
ارزیابی مدلهای تخمین جمعیت با استفاده از داده های سنجش از دور
حدیث شرفی نژاد
38
ارزیابی عملکرد فیلترهای حوزه فرکانس و تلفیق آنها باحوزه مکان جهت حذف نویزهای ضربه ازتصاویر ماهواره ای
علی حسینی پور
39
بررسی الگوریتم نقشه برداری زیرپیکسلی
اکرم سامانی
40
ارزیابی روشهای نظارت شده و بدون نظارت شده SVM درتهیه نقشه واحدهای سنگی
پریسا صفربیرانوند
41
طراحی مدل بهینه سازی ترکیب باندی تصاویر ماهواره ای مبتنی بر الگوریتم چندهدفه با رویکرد استخراج پوشش گیاهی
سمیراالسادات صالح
42
ارزیابی رواناب ناشی از ذوب برف تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم
فاطمه تیرگرفاخری
43
مدل سازی آلودگی هوای تهران با استفاده از داده های سنجش از دور
فریبا شامرادی
44
ارزیابی استفاده از سیستم موقعیت یابی فضای بسته برای راهنمایی توریست ها
آراس خسروی
45
مدلسازی تغییر کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل سلول خودکار(مطالعه موردی: شهر تبریز)
مهران بازوند
46
تحلیل مکانی زمانی نقاط تصادفات در مناطق 10 و 11 شهر تهران
شیرین ترکاشوند
47
مقایسه الگوریتم های مختلف برآورد دمای سطح زمین (LST) با استفاده از تصاویر سنجش از دور
علی حسینقلی زاده
48
بررسی عملکرد سه روش تعیین دمای سطح زمین برای مناطق شهری
بهزاد درکه
49
مدلسازی زمانی - مکانی و شبیه سازی تغییرکاربری زمین با استفاده از نروفازی
صادق ناجی دومیرانی
50
شبیه سازی و ارزیابی تغییرات گسترش شهر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
کامران رحیمی
51
اشکار سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تلفیق تصاویر سنجنده های فعال و غیر فعال
مرصاد جافرنوده
52
پیش بینی تخریب جنگل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و نروفازی
سینا نیکوسیرجهرمی
53
تحلیل فضایی الگوی کشت ناحیه روستایی لنجانات
پرستو داروئی
54
بررسی مرتبه بهینه تبدیل فوریه کسری بر صحت و کامل بودن آشکارسازی تغییرات
راضیه صفاء
55
ارزیابی سه روش استخراج LST با استفاده از داده های سنجش از دور حرارتی
رسول عدلی عتیق
56
ارزیابی الگوریتم شبیه سازی عامل مبنا در تحلیل زمانمند - مکانمند الگوهای حرکتی افراد در ساختمانها در زمان بروز آتش سوزی
سمیه صنوبرنیا
57
ارزیابی و اعتبار سنجی داده های هندسی کاداستر دیجیتال حاصل از پهباد
مهدی احمدی
58
مقایسه کرنل خطی و غیر خطی (RBF) الگوریتم طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان در تهیه نقشه های کاداستر منابع طبیعی
وحید پرویز
59
روش فشرده سازی تصاویر چند طیفی به روش حذف زیرباندها و الگوریتم تغییر چیدمان
محبوبه جلالی
60
یافتن ترکیب بهینه مدل های SDM جهت مدل سازی Ensemble توزیع مکانی بلوط زاگرس در شرایط تغییر اقلیم، مطالعه موردی: استان های ایلام و لرستان
محمد صفائی
61
تجزیه و تحلیل اثرات شدت و مدت خشکسالی کشاورزی بر عملکرد محصول با استفاده از تصاویر ماهواره مادیس و داده های هواشناسی
عادل نبی زاده بلخکانلو
62
مدل سازی رابطه پارامترهای زمین محیطی لندفرم ها با وقوع توفان های ریزگردی در شمال غرب ایران مرکزی
مریم عنایتی
63
ارزیابی کارآیی باندهای لبه ی قرمز در تولید شاخص های گیاهی مورد نیاز در برآورد سطح زیر کشت محصولات کشاورزی شهرستان کرج
سمیرا اب تین
64
قابلیت سنجی الگوریتم random forest و decision trees برای مکان یابی فرود اضطراری هواپیما
سیده لیلا منصوری الهاشم
65
تحلیل دینامیک دامنه ها با استفاده از داده های راداری و ارزیابی ریسک زیرساختهای حوضه الموت قزوین
طاهره کریمی
66
بررسی شاخص های گیاهی در برآورد تعداد درختان با استفاده از سنجش از دور در مناطق نیمه خشک
جعفر غلامی
67
ارزیابی صحت روش های استخراج عارضه راه بر مبنای الگوریتم های یادگیری عمیق با استفاده از تصاویر ماهواره ای راداری و اپتیکی
سیدهدایت شیخ قادری
68
استخراج پدیده ها و عوارض بر مبنای خصوصیات هندسی شکل منحنی طیفی آنها
محسن صلاحیان
69
بهبود فرآیند آشکارسازی تغییرات با به کارگیری تکنیک‌های ادغام تصاویر اپتیک و راداری
مهری کریمی
70
طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن خدمات شهری(فوریت های اجتماعی) با استفاده از اطلاعات داوطلبانه جغرافیایی
امید گودینی
71
تحلیلی بر مولفه های مکانی تاثیرگذار در مکان یابی هتل های جدید شهر تهران
الهام فتاح حسینی
72
ستخراج قواعد و طبقه بندی تصاویر پهپاد با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی
محمد مقامی
73
ارزیابی روشهای آشکارسازی هدف در تصاویر فراطیفی جهت اکتشاف چشمه های نقتی (تراوشات هیدروکربوری)
شیرین چزانی شراهی
74
توسعه اندکس طیفی برای شناسایی و بازیابی اطلاعات خانه های گلی
حبیب خاوری
75
رنگی کردن عکس های هوایی با شبکه ی مولد تخاصمی
امیرحسام دشتی
76
استخراج خصوصیات طیفی چشمه های نقتی و مدلسازی اکتشافات آنها
شیرین چزانی شراهی
77
روش های سنجش از دور برای شناسایی و بازیابی اطلاعات خانه های گلی
حبیب خاوری
78
بهبود صحت طبقه بندی بدون نظارت تصاویر چندطیفی با بهره گیری از الگوریتم شبکه عصبی انتشار ناهمسانگرد
بهناز ترکمانی اصل
79
مقایسه عملکرد الگوریتم های جنگل تصادفی و ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی در طبقه بندی تصاویر پهپاد
محمد مقامی
80
محاسبه تغییر شکل سطحی آتشفشان تفتان با استفاده از تصاویر سنتینل 1 و مشاهدات GPS
مهدیه شیرمحمدی
81
مقایسه صحت برون داده های روش های شبکه عصبی چند لایه mlp و سیستم فازی عصبی anfis و درخت مدل خطی محلی lolimot و مدل برونی خودپنداره غیر خطی narx در بدست آوردن پروفیل کف با استفاده از داده های ماهواره ای آلتیمتری در منطقه خلیج فارس و دریای عمان
محمدبابک درودیان تفرشی
82
بهره گیری از روشهای هوش مصنوعی و شاخص هایی چون بافت تصاویر هوایی و ماهواره ای در تهیه کاداستر زراعی و مقایسه صحت نقشه ها
مهسا امینی
83
نقش ویژگیهای هندسی و رنگ داده های اپتیک سنجش از دور در استخراج اتومبیلها از تصاویر اپتیک به روش یادگیری ماشین
میلاد فراقی علیشاه
84
بررسی و تفکیک واحدهای رسوبی و آلتراسیون های رسی با استفاده از مطالعات سنجش از دور و رسوب شناسی در منطقه میانه
الهام محمودی
85
شناسایی کانی های رسی با استفاده از سنجش از دور و الگوریتم یادگیری ماشین جنگل‌تصادفی (Random Forest) در منطقه پیرسهراب، شمال چابهار
سرور اله ویسی
86
اکتشاف چشمه های هیدروکربنی با استفاده از چند الگوریتم در سنجش از دور تصاویر ماهواره ای در منطقه مغان
نگین فرهمندپور
87
بررسی توانایی تفکیک کانی‌های رسی با استفاده از سنجش از دور و الگوریتم یادگیری ماشین جنگل‌تصادفی (Random Forest) در منطقه کهیر چابهار
کژال ملائی
88
ارزیابی دقت نقشه های مناطق سوخته با بهره گیری از اندکسهای طیفی
مهدی احمدی
89
استفاده از داده های سنجش از دور و رسوب شناسی در مطالعه چشمه های هیدروکربوری در منطقه کپه داغ
فاطمه بهارلو
دروس ترم جاری
037 - تحلیل فضایی داده های آب و هواشناسی با سیستم اطلاعات جغرافیایی - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
093 - کاربرد سنجش از دور و GIS پیشرفته در مخاطرات محیطی - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
065 - کاربرد فن آوری های جغرافیایی (GISو RS)در طبیعت گردی - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
002 - برنامه نویسی سنجش از دور و GIS - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
502 - پردازش پیشرفته تصاویر رقومی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
502 - پردازش پیشرفته تصاویر رقومی - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
065 - کاربرد فن آوری های جغرافیایی (GISو RS)در طبیعت گردی - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
048 - تحلیل GIS پیشرفته در برنامه ریزی گردشگری - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
048 - روش تحقیق در سنجش از دور - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
031 - سنجش از دور فعال - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
047 - روش تحقیق درسیستم اطلاعات جغرافیایی - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
037 - تحلیل فضایی داده های آب و هواشناسی با سیستم اطلاعات جغرافیایی - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
047 - روش تحقیق درسیستم اطلاعات جغرافیایی - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
037 - تحلیل فضایی داده های آب و هواشناسی با سیستم اطلاعات جغرافیایی - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
107 - مبانی برنامه نویسی کامپیوتر - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30