ورود به پنل کاربری
دکتر فرزانه ساسان پور
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

توضیحات استاد

دانشیارگروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

بیوگرافی

                                   رزومه (CV)

   اطلاعات

    شخصی

   نام:  فرزانه

  نام خانوادگی:  ساسان پور

  مرتبه:دانشیار

  گروه آموزشی:  جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  ایمیل:  f.sasanpour@gmail.com

  تلفن همراه:  09122852186

سوابق

آموزشی

  دکتری: جغرافیا  برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

  کارشناسی ارشد:  جغرافیا  برنامه ریزی شهری

  کارشناسی ارشد:  طراحی شهری

  کارشناسی:  جغرافیا  برنامه ریزی شهری

  دوره آینده پژوهی ( زیر نظر فدراسیون جهانی آینده پژوهی)

سوابق شغلی (اجرایی)

1. 1392-1390 مشاور امور بانوان  اعضا هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

2. 1390-1392 عضو کارگروه تخصصی جذب هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

3.  1394-1392 مدیر گروه علوم جغرافیایی پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی- واحد تهران

4. 1394-1392 مدیر گروه علوم جغرافیایی پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی- واحد کرج‌

5. 1396 -1394 مدیر گروه علوم جغرافیایی پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی

سوایق تدریس (درس‌های ارائه شده)

  دوره دکتری:روش تحقیق با تاکید با روشهای برآینده پژوهی ،نظریه های توسعه شهری و منطقه ای، ساختارها و کارکردهای محیط شهری

   دوره کارشناسی ارشد:  مدل و فنون تصمیم گیری چند معیاره؛ ارزیابی اثرات زیست محیطی؛ کارگاه محیط زیست شهری،؛محیط زیست شهری ایران؛ حقوق و قوانین شهری

  دوره کارشناسی:   توسعه پایدار شهری؛ تکنیک های برنامه ریزی شهری؛ اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای؛ مبانی محیط زیست،؛ برنامه ریزی شهری( مبانی و ایران)

ارائه مقاله در همایش‌های علمی

1.      Towards sustainable city

2.      Ecological Footprint method in Urban sustainability.

.Ecological Footprint method in sustainability of   metropolitans with considering Tehran (Iran)as a metropolitan Introduction of Ecological Footprint Method.

3.       تعیین قطب گردشگری با تاکید بر نقش زیرساخت های شهری با استفاده از ترکیب مدل AHP,Topsis

4.       تاثير آلودگي هاي زيست محيطي برروند پايداري شهر تبريز

5.       پيامدهاي تغيير نام مکانهاي جغرافيايي در طول تاريخ

6.       جاپاي اکولوژيکي (بوم شناختي) رهيافتي مديريتي در پايداري محله اي

7.       توان گردشگري داخلي و خارجي شهر اصفهان مورد مکانيابي مراکز اقامتي با روش اسکالوگرام

8.       ابودلف(به زبان انگليسي)

9.       بررسی روشهای ارزیابی مخاطرات انسانی....

10.   ارزیابی اسیب پذیر مناطق شهری

11.   ارزیابی شاخص های پایداری کلان شهر تهران

12.   ارزيابي اكوتوريسم تالاب گاوخوني اصفهان به روش SWOT

13.   ارزیابی تاثیرات مخاطره¬های انسانی در بحران زیست محیطی دریاچه ارومیه

14.   نقش حکمروایی خوب شهری در مدیریت محله با استفاده از مدل TOPSIS(مورد مطالعه: محله های منطقه  10 تهران)

15.   ارزيابي و تحليل كاربري اراضي شهر ميمه

16.   ساماندهی فضاهای بی دفاع شهری برای کاهش مخاطرات انسانی

17.   ایمن سازی بافت های فرسوده شهری مورد مطالعه:مناطق با خطرپذیری بالا در تهران

18.   نقش ساماندهی بافت های فرسوده در کاهش پدیده وندالیسم مورد مطالعه:منطقه12 شهر تهران

19.   ساماندهي بافت تاريخي– فرهنگي تبريز با رويكرد مديريت بحران زلزله

20.   مديريت بحران بافتهاي فرسوده شهري، رويكردي در كاهش مخاطرات محيطي(مورد شناسي؛ بافت فرسوده شهر زاهدان)

21.   بررسی توسعه پایدار مرکز شهر یاسوج با استفاده از الگوي شبکه عصبی مصنوعی

22.   بررسی عوامل موثر در خزش شهري و تاثیر آن در رشد بی قواره شهرهاي کوچک (مورد مطالعه شهر هرات در استان یزد)

23.   اصول و ویژگی هاي شهر زیست پذیر

24.   تبیین قابلیتهای ژئوتوریستی گل فشان در توسعه گردشگری نمونه موردی: گل فشانهای استان سیستان و بلوچستان

25.   بررسي توسعه پايدار شهري و شاخص هاي پايداري

26.   رويكرد جاي پاي اكولوژيك براي سنجش توسعه پايدار

27.   تأثير كميسيون ماده پنج بر كالبد منطقه 1شهر تهران در سالهاي 1383-85

28.   ظرفيت سنجي توسعه بازارچه هاي مرزي مورد مطالعه: بازارچه مرزي بانه

29.   آینده پژوهی و حکمروایی خوب شهری

30.   بررسی تاثیر پیاده راها بر توسعه پایدار شهری( مورد مطالعه پیاده راههای منطقه 12)

31.   بررسی کیفیت محیط شهری در شهری هلی کوچک اندام،نمونه موردی: شهر بناب

32.   تحلیل فضا- مکانی ایستگاه های CNG  با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( مورد مطالعه: شهر اهواز)

33.   زیست پذیری رهیافتی نوین جهت ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی: نمونه موردی محلات غیر رسمی کلانشهر کرج

34.   ارزیابی زیست پذیری منطقه یک کلانشهر تهران با تاکید بر دیدگاههای اکولوژی شهری

چاپ مقاله

در نشریه‌‌های علمی و پژوهشی

1.      Some aspects of  Tehran's Ecological footprint

2.      Evaluation on the Sustainability of Metropolitan Environment for

3.      Good Urban Management by Ecological Footprint Model

4.      The Spatial Analysis of Insolation in Iran

5.      Comparative survey of city development strategy in several city of worldwide

6.      Explaining The Superior Urban Management , A Model For Improving Urban            Management In Developing Countries 

7.      An investigation on sustainable development of Yasoj  downtown .using artificial neural network model

8.      An Spatial Analysis of Insolation in Iran: Applying the Interpolation Methods

9.        بررسی پايداري اکولوژيکي کلانشهر تهران با روش جا پای اکولوژیکی

10.    ارزيابي توان پايداري محيط شهري براي مديريت وحاکميت خوب شهري

11.    تاثیر عوامل انسان¬ساخت در تشدید پیامدهای مخاطرات طبیعی در محیط¬های کلان شهری با کاربرد منطق فازی و GIS

12.    ارزیابی اسیب پذیر مناطق شهری در برابر خطر سیل

13.    ارزیابی  نقش زیر ساختهای شهری جهت تعیین قطب گردشگری با استفاده از مدل Topsis & AHP

14.    بررسي رابطه كاربري و پوشش اراضي جزاير حرارتي شهر تهران...

15.    ارزیابی پایداری محلات شهری در شهر سقز

16.    بررسي و تحليل توزيع فضايي خدمات شهري در مناطق شهري با رويكرد توسعه پايدار (مورد مطالعه:مناطق حوزه جنوبي تهران)

17.    قابليت زيست پذيري شهرها در راستاي توسعه پايدار شهري؛ مورد مطالعه: كلانشهر تهران

18.    بررسی توسعه محله‌های شهری با تاکید بر الگوی حکمروایی خوب شهری مورد مطالعه (منطقه 19 شهرداری تهران)

19.    تحليلي بر وضعيت فقر شهري (مطالعه موردي: شهر مهاباد)

20.    بررسی پایداری محله هاي شهري

21.    (مطالعه مورد  محله هاب منطقه 19 شهرداري تهران)

22.    جایگاه محله در توسعه پایدار شهر (مورد مطالعه: محله های منطقه 10 شهرداری تهران)

23.    سنجش و ارزیابی زیست پذیری شهری در مناطق بیست و دو گانه کلان شهر تهران

24.    بررسی حکمروایی خوب شهري در محله هاي شهري

25.    (مورد مطالعه منطقه 19 شهرداري تهران)

26.    بررسی توسعه محله های شهری با تاکید بر الگوی حکمروایی خوب شهری

27.    بررسی و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار در ارتقای کیفیت های محیطی با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای ) (ANP) مطالعۀ موردی: سقز(

28.    سنجش توسعه یافتگی کالبدي- فضایی مناطق شهري در راستاي پایداري شهري (مطالعۀ موردي: مناطق 22 گانۀ کلانشهر تهران)

29.    كيفيت سنجي محيط در محله هاي شهري و برنامه ريزي براي محيط پايدار

30.    سنجش توسعه یافتگی کالبدی- فضایی مناطق شهری در راستای پایداری شهری (مطالعۀ موردی: مناطق 22 گانۀ کلانشهر تهران)

31.    ارزیابی و و اولویت بندی پایداری محلات شهری با استفاده از روش‌های ارزیابی تصمیم گیری چند معیاره(مورد مطالعه:محله‌های منطقه شش شهرداری تهران)

32.    مطالعه تطبیقی فضایی- کالبدی شهرهای جدید اطراف کلانشهر تهران با استفاده از منطق فازی

33.    تحليل نابرابري فضايي در برخورداري از كاربري هاي خدمات شهري (مطالعه موردي: نواحي 22 گانه شهر سنندج)

34.    پایداری مناطق شهری با رویکرد شهر سبز مورد: مناطق 22 گانه شهر تهران

35.    تحليل زيست پذيري بافت هاي فرسوده شهري (مطالعه موردي: بافت فرسوده شهر زنجان)

36.    بررسی توسعه پایدار شهرستان اصفهان با استفاده از روش ردپای بوم شناختی

            37. بررسی آسیب پذیری ساختمانهای شهر در برابر مخاطرات طبیعی (زلزله) (مطالعه موردی: محلهمحتشم کاشان)

           38.     مخاطرات وسیاست های زیست محیطی اکولوژی سیاسی

           39.    ارزیابی قابلیتهای زیست پذیری بافت فرسوده  و راهبردهای تقویت آن

           40.   ارتقا کیفیت محیط شهری با تاکید بر ادراک محیطی شهروندان(مطالعه موردی : بافت قدیم و جدید شهر سقز)
              
41. آینده پژوهی حباب شهرنشینی در کلانشهر تهران
               
 

چاپ کتاب

1.       جاپای  بومشناختی ما(آینده زمین)

2.       مبانی پايداری کلانشهرها با تاکید بر کلانشهر تهران

3.       تهران جغرافیا، تاریخ، فرهنگ

بورس تحصیلی و کمک‌های مالی

افتخارات

1.       جشنواره بین المللی  برترین های پژوهش ونوآوری در مدیریت شهری

2.       جشنواره ملی اتاف شهرداری تهران    

3.       جایره جهانی تهران، هشتمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش ونوآوری در مدیریت شهری

زبان تخصصی

    انگلیسی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تكنيك هاي برنامه ريزي شهري 1812005 2 29 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1394
مباني محيط زيست 1811014 2 23 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
مدل ها و فنون تصميم گيري با تاكيد بر برنامه ريزي شهري 1812568 2 55 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1394
مدل ها و فنون تصميم گيري با تاكيد بر برنامه ريزي شهري 1812568 2 56 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
نمایش 4 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


آزمایشگاه ها