توصیف مختصر

استاد گروه آب و هواشناسی 

بیوگرافی

اینجانب محمد سلیقه تحصیلات کارشناسی را در سال 1365 در رشته دبیری جغرافیا در دانشگاه تربیت معلم تهران به اتمام رسانده و  مدرک کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی را در سال 1369 در دانشگاه تربیت مدرس تهران اخذ نمودم. بعد از فارغ التحصیلی در دانشگاه تربیت معلم زاهدان با عنوان عضو هیات علمی شروع به کار کردم. سپس در سال 1373 دوره دکتری جغرافیای طبیعی را در دانشگاه تربیت مدرس تهران شروع کرده و در همان سال تدریس در دانشگاه سیستان و بلوچستان را نیز ادامه می دادم. پس از فراغت از تحصیل در دوره دکتری در سال 1377 مجددا به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان مشغول به کار شدم. همچنین در این دوره افتخار همکاری با بنیاد مسکن، پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا و سازمان هواشناسی و محیط زیست استان سیستان و بلوچستان داشته ام. در سال 1385 با انتقال به دانشگاه خوارزمی تهران افتخار همکاری با این دانشگاه را بدست آوردم .از آن زمان تا کنون نیز افتخار همکاری در دانشگاه خوارزمی به عنوان دانشیار و هیئت علمی دانشکده علوم جغرافیایی را دارم. اینجانب در سال1400 به درجه استاد تمامی نائل شدم. جغرافیای طبیعی ، آب و هواشناسی سینوپتیک، آب و هواشناسی کاربردی، جغرافیای زیستی و هیدرواقلیم  از جمله موضوعات پژوهشی مورد علاقه من می باشند.

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
دانشگاه تربیت مدرس
تهران
ایران
12/ 06/ 1369
16.50
2
کارشناسی دبیری جغرافیا
دانشگاه تربیت معلم
تهران
ایران
1365/11/28
14.02
3
دکتری جغرافیای طبیعی
دانشگاه تربیت مدرس
تهران
ایران
28/ 11/ 1377
16.95
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
متوسط
متوسط
مهارت‌های حرفه‌ای
#
عنوان مهارت‌ حرفه‌اى
تاریخ آغاز فعالیت
1
سیستم های اطلاعات جغرافیایی
1370
2
grads
1389
3
excel
1377
4
word
1377
5
spss
1377
6
panoply
1390
7
ENVI
1395
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
آب و هواشناسی
1377
2
آب و هواشناسی ماهواره ای
1390
3
هیدروکلیماتولوژی
1365
4
جغرافیای زیستی
1373
5
آب و هواشناسی ماهواره ای
1390
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
مطالعات طرح توسعه شهرستان خاش(مدير اجرايي)
محمد سلیقه
استانداري سيستان و بلوچستان و معاونت پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان
زاهدان
تکمیل شده
1379
2
تاثير آب وهوايي كم فشار پاكستان بر منطقه جنوب شرق ايران
محمد سلیقه
معاونت پژوهشي دانشگاه سيستان وبلوچستان
زاهدان
تکمیل شده
1380
3
مطالعات طرح توسعه شهرستان خاش بخش تلفيق وجمع بندي مطالعات
محمد سلیقه
استانداري سيستان و بلوچستان و معاونت پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان
زاهدان
تکمیل شده
1380
4
مدل سازي مسكن همساز با اقليم براي شهرهاي چابهار وزاهدان
محمد سلیقه- فرامرز بریمانی
معاونت پژوهشي دانشگاه سيستان وبلوچستان
زاهدان
تکمیل شده
1383
5
طرح هادی روستايی، روستای افضل آباد خاش
محمد سلیقه
پژوهشکده علوم زمين وجغرافيا
زاهدان
تکمیل شده
1383
6
مديريت آلودگي منابع آب استان سيستان وبلوچستان
محمد سلیقه و همکاران
پژوهشکده علوم زمين وجغرافيا
زاهدان
تکمیل شده
1384
7
اثرات اقتصادي و اجتماعي بادهاي 120 روزه سيستان
محمد سلیقه
پژوهشکده علوم زمين وجغرافيا
زاهدان
تکمیل شده
1384
8
مکانیزم طوفان های گرد و غباری گوریچ
محمد سلیقه
قطب علمی مخاطرات محیطی
تهران
تکمیل شده
1391
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
تحلیل سینوپتیکی اثر آب‎وهوا بر بیماری های قلبی عروقی و تنفسی در کلانشهرتهران
مهسا سپاسیان
2
تحلیل رابطه آلاینده های جوی تهران با پوشش گیاهی برای کاهش مخاطرات محیطی
فاطمه نجفی
3
بررسی تغییرات سیستم های سینوپتیکی مولد بارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
پیام سعیدی کانمیرانی
4
تاثیرشاخص پیوند از دور NAOبر بارش‌های سیل‌آسای افغانستان
محمدامین جاویدی
5
پیامد های تغییر اقلیم درمحدوده ای خلیج گرگان
سیدعلی موسوی
6
اثر تغییر اقلیم بر بارش موثر و منابع آب در در استان لرستان
علی سعادت
7
تحلیل الگوهای اتمسفری موثر در خشکسالی استان فارس
رقیه ثابت اقلیدی
8
تاثیر کم فشارهای هسته سرد بر بارش های دوره سرد منطقه غرب میانی ایران
رستگار محمدی
9
تاثیر تغییر اقلیم بر بیان زایی دشت کاشان
امیر فخرابادی
10
تاثیر گرمایش جهانی بر رطوبت ویژه سیستم های بارش زای غرب ایران
مازیار محمدی
11
تاثیر رودبادها بر بارش های حدی فراگیر جنوب غرب کشور
حسن سینایی
12
تحلیل سینوپتیک بازه های خشک تابستانه سواحل جنوبی دریای خزر و رابطه آن ها با گردش تراز میانی وردسپهر
محمود روشنی
13
تحلیل سینوپتیکی و ترمودینامیکی سامانه های سودانی و مدیترانه ای موثر بر بارش های شدید جنوب و جنوب غرب ایران
عباس صحراگرد
14
تغییر اقلیم و پدیده شرجی در سواحل خلیج فارس
زهرا کره بندی
15
تحلیل سینوپتیکی و تغییرات زمانی طوفان های گرد و غبار در ایستگاه ایلام
شیما شکری
16
تغییر اقلیم و تاثیر آن بر بارش و دمای شهر کرمانشاه
سوران یاراحمدی
17
تغییر اقلیم و تاثیر آن بر ویژگیهای فصول اقلیمی ایران
مهناز عزیزابراهیم
18
بررسی رطوبت ویژه وردسپهری ایران برای پتانسیل تامین آب
فرشاد پژوه
19
سیستم های سینوپتیک موثر بر پدیده گرد و غبار در جنوب غرب ایران
20
تاثیر نوسان شبه دوسالانه (QBO) بر رخداد بارش سنگین در نیمه جنوبی ایران
حسن مهرزاد
21
اقلیم شناسی ماهواره ای و سینوپتیک پدیده گرد و غبار در ایران
کاوه محمدپور
22
تاثیر ترمودینامیکی رشته کوه های زاگرس بر سامانه های چرخندی مهاجر
فاطمه ستوده گیگاسری
23
پتانسیل های آسایش اقلیمی از دیدگاه گردشگری در استان ایلام
محمد غفوری زاده
24
ساماندهی ساختارهای مسکونی شهر تهران براساس فاکتورهای اقلیمی
ترانه صنیعی
25
پایش حدی دما و بررسی تاثیر آن بر محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: توت فرنگی استان کردستان)
سامان فشخورانی
26
پیش بینی خشکسالی های منطقه جنوب غرب کشور با استفاده از ایستگاههای منتخب
مجتبی امیری
27
جریان باد و کالبد فیزیکی شهر تهران
شقایق دلفان آذری
28
اثر تغییر اقلیم بر میزان آب قابل بارش شو در سواحل شمالی خلیج فارس
طیبه دهقانی
29
تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر مولفه های تابش در گستره ی ایران
فریاد شایسته
30
تحلیل آماری - سینوپتیکی بارش های سنگین بهاری استان کرمانشاه
فرید رضائی
31
مطالعه الگوهای سینوپتیکی بارش های بهاری شمال غرب ایران
علی غفاری
32
شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران در استان فارس
سارا مرادی
33
تحلیلی بر قابلیتها و محدودیتهای اقلیمی توسعه گردشگری در سطح ناحیه ای، مورد: شهرستان سلسله
حسن امیری
34
تاثیر تغییرات سیستم های میان تروپوسفری بر تمرکز بارش ایران
امید مفاخری
35
مدل‎سازی سینوپتیکی تاثیر مراکز فشار منطقه‎ای بر بارش های سواحل جنوبی ایران
حلیمه کارگر
36
اقلیم شناسی سیکلونهای ایران
علی بیات
37
پتانسیل سنجی اقلیم کشاورزی کشت کینوا در استان سیستان و بلوچستان
رضا دهانی
38
رابطه بارش های ایران با محل استقرار رودبادهای ورد سپهری
میربهروز ذکی زاده اوماسلان علیا
39
رابطه بارش فصل پاییز سواحل خزر جنوبی با مراکز فعال اتمسفری وشاخص های دور پیوندی
تهمینه چهره آراضیابری
40
ارزیابی وتحلیل شرایط آسایش اقلیمی ایران برای گردشگری بااستفاده از شاخص های زیست اقلیمی
حسن فرج زاده
41
تحلیل سینوپتیک امواج گرم و امواج سرد در استان سمنان با استفاده از آمار ایستگاهای منتخب
سیده سکینه شاه چراغ
42
بررسی ارتباط شاخص نوسان شمالگان با نوسان های دمایی ایستگاه سینوپتیک ایلام
امنه فتاح بیگی
43
تغییرات ارتفاع تراز500 هکتوپاسکال و تاثیر آن برروی خشکسالی های ماهانه دوره سرد تهران
زهره فصاحت
44
رابطه آلودگی تهران با چهار عنصر اقلیمی(فشار، باد، روطبت و دما)
حسین علی بخشی
45
بررسی ارتباط پایداری نیوار با آلودگی هوای کلان شهر مشهد
اکرم رهبر
46
تحلیل توزیع بارش اسیدی پاییزه در کلان شهر تهران
سارا ع عابد
47
تاثیر فازهای انسو بر گرد و غبار جنوب غرب ایران
ارشد افسرسکزی
48
بررسی ریزگردهای استان خوزستان با استفاده از تصاویر ماهواره ای
نیلوفر میرزایی انالوچه
49
بررسی شاخص های ناپایداری در بارش های همرفتی آذربایجان
سیدرحمت رحیمی
50
تاثیر کنش متقابل گردش جوی و مورفوتکتونیک در یخبندان های فرین شهر قم(مطالعه موردی یخبندان دی ماه 1386)
فرزانه دارابی
51
تاثیر میدان باد بر کاهش آلودگی کلانشهر کرج
غلامحسین پارسا
52
بررسی تاثیرات تغییرات اقلیمی بر بازه های آب و هوایی استان قزوین
لیلا محمدی
53
تحلیل سینوپتیکی و آماری بارش های سنگین استان ایلام
مقداد یاری
54
خشکسالی و تأثیر آن بر کشت گندم در استان لرستان، مطالعه موردی: شهر خرم‌آباد
ناهید نظری نیا
55
تحلیل آماری، سینوپتیکی تغییرات رژیم بارش منطقه شمالی خلیج فارس، مطالعه موردی حوضه های آبریز مند و حله
سعید بلیانی
56
تحلیل سینوپتیکی تأثیر پرفشار عربستان بر ریز گردها در جنوب‌غربی ایران
سمیه مینائی
57
تحلیل سینوپتیکی سیلاب‌های مخرب، مطالعه موردی: استان همدان
ناضره صالحی
58
تأثیر رودخانه‌های اتمسفری بر آب و هوای ایران
سعدون سلیمی سنگر
59
تحلیل شاخص‌های ناپایداری هنگام وقوع پدیده تگرگ، مطالعه موردی: مشهد
فهیمه شاکری
60
روابط فضایی بین عناصر اقلیمی با آلودگی هوا در مشهد با استفاده ازمدل شبکه عصبی مصنوعی
حمید کاخکی مهنه
61
تحلیل سینوپتیک امواج سرما و گرما در ایستگاه های منتخب زاگرس مرکزی
مسلم چراغی رودی
62
تحلیل بلاکینگ در منطقه خاورمیانه
محسن احمدی راد
63
تحلیل سینوپتیکی یخبندان های استان کرمانشاه
زهرا قاسمی
64
تحلیل آماری سینوپتیک تگرگ ارومیه
امید کاکول
65
تحلیل آماری وسینوپتیکی بارش برف در آذربایجان غربی
بهرام ملازاده لولکان
66
بررسی مخاطرات اقلیمی بارش در استان البرز
نیر نوری خلیله ده
67
تحلیل خشکسالی های غرب کشور با استفاده از برسی الگوهای جوی
مهناز یاوری
68
رابطه اقلیم ومعماری در شهر ری
مرضیه قدیانی
69
بررسی اثر تغییرات جزیره حرارتی بر اقلیم شهر تهران
سمانه باقری
70
پایش پدیده ریزگردها تحت تاثیر شرایط اقلیمی
جلال ضمیرپاک
71
تحلیل بارش های سنگین در استان لرستان
علیرضا گلچین
72
بررسی تاثیر فاکتورهای اقلیمی بر پراکنش گونه مازودار در استان کرمانشاه
حمیدرضا نیازی فر
73
تاثیر تنش های اقلیمی بر تولید محصول گندم در آذربایجان شرقی
بتول خلیل پور
74
مطالعه پتانسیل انرژی باد در سواحل شمالی خلیج فارس
داریوش سپاده
75
تعیین پتانسیل انرژی تابشی خورشید در ایستگاههای منتخب کشور
زهرا سنبلی
76
پایش تابش پذیری در شهرهای ایران
مصطفی فتاحی
77
تحلیل فضایی سطح وارونگی دمایی شهر تهران و تاثیر آن در آلودگی هوا
حسین یاوری
78
"تغییرات دما از شمال به جنوب در شهر تهران
زرین جمشیدی عینی
79
"برنامه ریزی محیطی بر پایه شاخص های زیست اقلیم، مطالعه موردی شهر بوشهر
مجتبی محمدی
80
تحلیل سینوپتیک بازه های خشک تابستانه سواحل دریای خزر و رابطه آنها با گردش ترازهای میانی وردسپهر
81
خشکسالی استان فارس و الگوهای اتمسفری
رقیه ثابت اقلیدی
82
مدل سازی سینوپتیکی تاثیر مراکز فشار منطقه ای بر بارش های سواحل جنوبی ایران
حلیمه کارگر
83
تحلیل رودبادها و تاثیر آنها بر بارشهای حدی و فراگیر جنوبغرب
حسن سینایی
84
تست
حلیمه کارگر
85
تأثیر تغییر اقلیم بر بیابان زایی در دشت کاشان
امیر فخرابادی
86
واکاوی آموزش تغییر اقلیم در سیستان و بلوچستان با دیدگاه توسعه پایدار
مهناز صادقی
87
مقایسه نوسان اقلیمی و تغییراقلیم در منطقه کرمانشاه
شیما نامداری
88
تحلیل اثرات رودبادهای وردسپهری بر حمل و نقل بین المللی هوایی(IAT)
محمدرضا رفیقی
89
نقش رودبادها در بارش های حدی و فراگیر جنوب غرب
حسن سینایی
90
آموزش تغییر اقلیم در سیستان و بلوچستان در راستای توسعه پایدار
مهناز صادقی
91
اثر الگوهای گردش جوی بر رفتار های بارش در جنوب غرب ایران با تاکید بر تغییرات آب وهوایی.
اسماعیل رشیدی احمداباد
92
اثر تغییرات کاربری اراضی بر مولفه های جوی در محدوده خلیج گرگان
سیدعلی موسوی
93
واکاوی آموزش تغییر اقلیم در سیستان و بلوچستان
مهناز صادقی
94
تاثیرشاخص پیوند از دور NAOبر بارش‌های افغانستان
محمدامین جاویدی
95
تاثیر گرمایش جهانی بر روی الگوهای بارش برف فراگیر در استان اردبیل ( با تاکید بر پرواز هواپیماها )
اسلام مرادی
96
تاثیر آلودگی هوا و عناصر اقلیمی بر گسترش بیماری کرونا
حسن زندی
97
خشکسالی اقلیمی و نقش سرمایه انسانی در مدیریت آن در مناطق روستایی استان کرمانشاه
رامین پیشوایی
98
اثر تغییر اقلیم بر بارش موثر و منابع آب در استان لرستان
علی سعادت
99
تحلیل اثرات رودبادهای وردسپهری بر حمل و نقل بین المللی هوایی ایران
محمدرضا رفیقی
100
تاثیر بادهای 120 روزه سیستان بر عملیات های نظامی جنوب شرق کشور
هادی غفاری ملکی
101
اثر تغییرات اقلیمی بر روند تغییرات پوشش ابرها در دوره سرد سال منطقه جنوب شرق ایران
معصومه یوسفی
102
اثر تغییرات کاربری اراضی شهری بر مولفه های جوی درمحدوده خلیج گرگان
سیدعلی موسوی
دروس ترم جاری
033 - تحلیل سینوپتیکی مخاطرات محیطی - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
033 - تحلیل سینوپتیکی مخاطرات محیطی - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
022 - رابطه متقابل آب و هوا و اقیانوس - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
039 - روش های آب و هواشناسی ماهواره ای - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
040 - روش های آب و هواشناسی سینوپتیک - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
096 - مخاطرات اقلیمی - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
044 - تغییر اقلیم و مسایل منابع آب - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
044 - پیوند از دور و بازخوردهای جو و اقیانوس - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
039 - روش های آب و هواشناسی ماهواره ای - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
040 - روش های آب و هواشناسی سینوپتیک - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
044 - پیوند از دور و بازخوردهای جو و اقیانوس - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
040 - روش های آب و هواشناسی سینوپتیک - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
044 - تغییر اقلیم و مسایل منابع آب - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
939 - میکروکلیماتولوژی - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
940 - آب وهوای کره زمین - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
940 - آب وهوای کره زمین - روز: چهارشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
939 - میکروکلیماتولوژی - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30