توصیف مختصر


 

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی جغرافیای انسانی با تاکید بر برنامه ریزی ناحیه ای
فردوسی مشهد
مشهد
ایران
۱۳۶۸
2
کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی با تاکید بر برنامه ریزی ناحیه ای
تهران
تهران
ایران
۱۳۷۰
3
کارشناسی ارشد جمعیت شناسی
آدلاید
آدلاید
استرالیا
۱۳۷۷
4
دکتری تخصصی جمعیت شناسی
آدلاید
آدلاید
استرالیا
۱۳۸۰
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
عالی
عالی
مهارت‌های حرفه‌ای
#
عنوان مهارت‌ حرفه‌اى
تاریخ آغاز فعالیت
1
جغرافیا و برنامه ریزی ناحیه ای
۱۳۷۰
2
جمعیت شناسی
۱۳۷۷
3
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۳۸۳
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
مطالعات ناحیه ای
۱۳۷۰
2
مطالعات جمعیتی
۱۳۷۷
3
مطالعات شهری
۱۳۸۳
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
عوامل جذب در مهاجرت دانشجویان، مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان
طهمورث بهروزی نیا
تکمیل شده
1384
2
The Assimilation Factors Related to Students’ Migration; Case Study: The University of Sistan & Baluchestan
TAHMOORES BEHROUZINIA
تکمیل شده
2006
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری محله سیروس تهران
محمدزانا مردوخی
2
تحولات شهر و شهر نشینی با تاکید بر نقش مدیریت شهری
مریم خداطلب
3
سنجش کیفیت محیط شهری:(بررسی مقایسه ای محله ای خاک سفید و نارمک منطقه 4 شهر تهران)
سیدمهدی محمودی
4
تبیین نقش مشارکت روستاییان در تحولات فضایی سکونتگاههای روستایی(مطالعه موردی دهستان حومه شهرستان خدابنده)
رحمان سهندی
5
بررسی تطبیقی کیفیت زندگی در محلات شهری اردبیل،
داود پارسانیا
6
بررسی توسعه فیزیکی شهر مریوان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
فهیم ناصری
7
ارزیابی جایگاه جمعیت در طرح های شهری مورد مطالعه جامع شهر ایلام
علی محمد جمهوری
8
تحولات جمعیتی شهر کرج با تاکید بر مهاجرت از سال 1375 تا 1390
طیبه حقیقت جو
9
ارزیابی اثرات بهسازی و نوسازی بافت فرسوده منطقه 7 شهر قم
محمدعلی علی نژاد
10
تحلیل پیامدهای مراکز تجاری - تفریحی مگامال بر محیط پیرامون، مورد مطالعه: منطقه 5 تهران
نرگس دیانتی ثمرین
11
تحلیل تحولات کالبدی-فضایی اراضی عباس آباد تهران
فاطمه سادات واعظ
12
تاثیر راسته های تجاری بر فضای محله های پیرامون - مطالعه موردی بازار مبل دلاوران منطقه 4 شهر تهران
اسما اب روشن
13
ارزیابی بازسازی شهر زلزله زده سرپل ذهاب
شهرام صحرائی
14
تحلیل نقش فرسودگی بافت‌های شهری در افت خدمات اکوسیستمی(مورد مطالعه منطقه 7 شهرداری تهران)
سیده فاطمه میرحسینی
15
آینده پژوهی تاب‌آوری مناطق شهری تهران در برابر بحران های پاندمیک (کووید-19)
سعید امینی ورکی
16
بررسی پایداری نواحی مسکونی شهر ساری از نظر معیارهای محله ای
سمیرا ملکی
17
ارزیابی پایداری محله در بخش های برنامه ریزی شده ی شهر قم
سمیرا چراغی
18
تحلیل تفاوت‌های فضایی کیفیت مسکن در محلات کیانشهر شمالی و جنوبی
معصومه اربابی