توصیف مختصر
در دوره کارشناسی ارشد به جغرافیای طبیعی علاقه مند شدم. با توجه به جامعیت این علم  که طبیعت، انسان    ومحیط زیست را در بر می گیرد، جذابیت زیادی دارد.  بر اساس نیاز گروه جغرافیا دردوره دکتری ژئومورفولوژی  ادامه تحصیل دادم.
موضوع علم ومورفولوژی  مطالعه لندفرم هاست. هر عارضه و پدیده ای که زمین از آن تشکیل شده باشد مانند کوه، دامنه، دشت، دره ، ساحل و حتی لندفرم های انسانساخت مانند شهر و روستا، لندفرم هستند. انسان همراه و روی لندفرم ها زندگی می کند و همیشه با آنها سروکاردارد.بنابراین شناخت ویژگی ها و قوانین حاکم بر لندفرم هاضروری است و این وظیفه نظام علمی  ژئومورفولوژی است.
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
كارشناسي دبيري جغرافيا
دانشگاه تربیت معلم
تهران
ایران
1366
2
کارشناسی ارشد جغرافياي طبيعي ( هيدرواقليم
تربیت مدرس
تهران
ایران
1369
3
دکتری ژئومورفولوژی
تربیت مدرس
تهران
ایران
1378
4
فرصت فرصت مطالعاتي
دانشگاه لستر
لستر
انگلستان
1384
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
مناسب
مناسب
مهارت‌های حرفه‌ای
#
عنوان مهارت‌ حرفه‌اى
تاریخ آغاز فعالیت
1
آشنایی و استفاده از نرم افزارهای آماری
2
آشنایی و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
ژئومورفولوژی و مخاطرات ساحلی
2
سیلاب
3
ژئوتوریسم
4
مخاطرات زیست محیطی و شهری
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تحليل سيلاب‌هاي حوضه مارون
عزت اله قنواتی
دانشگاه خوارزمی
تکمیل شده
1378
2
بررسي نقش عوامل هيدروژئومورفولوژيك در بروز سيلاب‌هاي سواحل شمالي كشور
عزت اله قنواتی
دانشگاه خوارزمی
تکمیل شده
1380
3
پارامترهاي ژئومورفولوژي و هيدرولوژي مؤثر بر سيلاب در حوضه رودخانه گاماسياب،
عزت اله قنواتی
دانشگاه خوارزمی
تکمیل شده
1383
4
بررسي مورفوديناميك حوضه طالقان‌رود
عزت اله قنواتی
وزارت نیرو
تکمیل شده
1383
5
مکان یابی مناسب جهت تغذیه آبخوان حوضه کال ولایت با استفاده ازRS&GIS
عزت اله قنواتی
وزارت نیرو
تکمیل شده
1385
6
پهنه بندي خطرزمين لغزش در حوضه جاجرود با استفاده از روش AHP،
عزت اله قنواتی
قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی
تکمیل شده
1392
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسي توان هاي جغرافيايي و ژئومورفولوژيكي استان اصفهان در توليد گياهان
نرگس بهمن پور نجف آبادی
2
ارزیابی و کاهش ریسک سیلابهای شهری با رویکرد مورفولوژی زمین(مطالعه موردی:حوضه رودخانه کرج)
شهرام وارسته
3
تحليلي بر زمين گردشگري منطقه رودبار قصران
فاطمه قاسم دخت
4
تحلیل و اولویت بندی ریسک مخاطرات طبیعی تهدید کننده شبکه و منابع آب کلانشهر تهران
معصومه هاشمی
5
تحلیل تغییرات اکوژئومورفیک رودخانه طالقان با تاکید بر پایداری بستر رودخانه
سحر دارابی شهماری
6
آشکارسازی بستر رود دز بعد از بستن سد با استفاده از ماهواره ای
نازار داودبهاروندی
7
شناسایی پهنه های مناسب برای توسعه ژئوتوریسم در استان ایلام با استفاده از GIS
مهدی احمدی
8
مطالعه ویژگی های ژئومورفولوژیکی و خاک شناسی منطقه هرمزآباد(جنوب استان اصفهان)جهت تعیین قابلیت اراضی
اسماعیل منصوریان سمیرمی
9
شناسایی و تحلیل پهنه های مناسب توسعه اکوتوریسم با تاکید بر پارامترهای ژئومورفولوژزیکی در شهرستان کازرون
خدیجه صمیمی پور
10
هیدرودینامیک رودخانه بایلرود و نقش آن در تکامل پیچان رودها(از انارستان تا پل محمدحسن خان)
سمانه شریفی اسدی
11
تحولات ژئومورفولوژیک سواحل شمال خلیج فارس از بوشهر تا کنگان
ابراهیم تقوی مقدم
12
پهنه بندی پتانسیل های سیل خیزی در حوضه آبریز بالغلو چای(بالخی)
ابراهیم بهشتی جاوید
13
طبقه بندی ژئومورفولوژیکی سواحل جنوب دریای مازندران(از آستارا تا نوشهر)در راستای توسعه پایدار
سیدعبدالسلام حیدری
14
تحلیل نقش پارامترهای ژئومورفولوژیکی در کاربری اراضی شهرستان بروجرد
فاطمه دلفانی گودرزی
15
ارزیابی ژئومورفولوژیکی ساماندهی مسیل های شهری،مطالعه موردی(مسیل فرحزاد،تهران)
سمیرا نجفوند
16
توسعه فضای پایدار کلان شهر کرج برمبنای شهر اکولوژیک
حبیب شعبانی
17
پهنه‌بندی اکو‌توریسم استان اردبیل با تأکید بر پارامترهای ژئومورفولوژی
قادر پاکنفس
18
تحلیل آسیب‌پذیری ناشی از زلزله در بافت کالبدی شهر کرج
علیرضا پورعبدل ابی بیگلو
19
طبقه‌بندی ژئومورفولوژیکی خط هوشمند ساحلی در راستای آمایش سرزمین مطالعه موردی: از نوشهر تا بابلسر
رضا منصوری
20
پهنه‌بندی سیل‌خیزی و سیل‌گیری حوزه خیاوچای شهرستان مشکین‌شهر با استفاده از منطق فازی
طاهر همتی جابلو
21
بررسی عوارض ژئومورفولوژیکی حاصل از گسل دروند در منطقه کاشمر
مریم وزیری
22
سازماندهی جاذبه های ژئوتوریستی آبشار مارگون
علی روان آورد
23
بررسی موانع ژئومورفولوژیکی توسعه فیزیکی شهر گلپایگان
فخرالسادات حسینی نژاد
24
مدل سازی ژئومورفولوژیکی ژئوپارکها به منظور توسعه پایدار(ژئو پارک دماوند)
سعیده فخاری
25
مدل سازی ژئومورفولوژیکی احداث پل ها درمسیل های شهری (مطالعه موردی: کلان شهر تهران)
اسماعیل نجفی
26
مکان‌یابی محل بهینه دفن پسماندهای جامد شهری با تأکید بر ویژگی‌های ژئومورفولوژیکی باغملک
رضا معتمد
27
شناسایی و طبقه بندی لندفرم هابا استفاده از روش های بصری نیمه اتوماتیک درحوضه یزد-اردکان
سید مهدی پورباقر کردی
28
تحلیل تغییرات محیطی انتقال آب از حوضه آبریز رودخانه زاب به دریاچه ارومیه با تاکید بر مخاطرات ژئومورفولوژیک
داود طالب پوراصل
29
ژئوتوریسم شهرستان خمین با تاکید بر سنگ نگاره ها
موسی توکلی
30
بررسی مخاطرات طبیعی حوضه اوین درکه با تاکید بر حرکات توده ای و سیلاب
فریبا ندافیون
31
پهنه بندی سیلاب رودخانه کرج در محدوده شهری
فاطمه دادفر
32
پهنه بندی سیلاب در حوضه رودخانه آتشگاه – باغستان کرج
ارزو سعیدی نیا
33
تحلیل مولفه های تاثیرگذار بر توسعه ژئوپارک ها در مناطق بیابانی، مورد مطالعه: بیابان لوت
زهره روحانی فرد
34
تعیین و ارزیابی توانمندی های گردشگری منطقهء فیروزکوه بر اساس پتانسیل های ژئوتوریسمی
سمیه جهان تیغ مند
35
پایان نامه
شهرام لطفی مقدم
36
تکتونیک فعال و تاثیر آن بر مورفولوژی دشت و رودخانه علامرودشت (زیرحوضه رود مند)
هادی کریمی
37
پهنه بندی خطر زلزله بر اساس لندفرم های ژئومورفولوژی در منطقه بندر عباس
عذرا ساعد
38
تحلیل ومدلسازی تغییرات مورفولوژیک ناشی از فرونشست زمین در دشت یزد -اردکان
سیدابراهیم حسینی
39
تحلیل فضایی لندفرم های ژئومورفولوژیکی و ارزیابی خطر لرزه ای در منطقه عسلویه
علی حق شناس
40
نقش مورفولوژی زمین در مدیریت سیلاب قم رود
منصور صادقی
41
بررسی و تحلیل الگوی پراکنش مخازن هیدروکربور در ارتباط با لند فرم های ژئومورفولوژیکی (مطالعه موردی زاگرس میانی و فارس)
فریده صفاکیش
42
مدل سازی ژئومورفوتوریسمی حوضه های آبخیز بر اساس داده های ژئوسایت شیروان دره سی سبلان
جبراییل کاظمی اردبیلی
43
مدل سازی هیدروژئومورفولوژیک سیلاب شهری ( مطالعه موردی ، رودخانه چشمه کیله تنکابن )
مسعود رجائی
44
بررسی مخاطرات ژئومورفولوژیکی حوضه دارآباد (شمال شرق تهران) با تاکید بر سیلاب
زهرا غفاری
45
ارزیابی کمی رسوب زایی زمین لغزش ها در حوضه سد ایلام
شمس اله عسگری
46
پهنه بندی سیل خیزی و سیل گیری در حوضه کن
معصومه غلامی
47
تحلیل تغییرات اکوژئومورفیک رودخانه با تاکید بر پایداری بستر، مطالعه موردی: رودخانه طالقان
سحر دارابی شاهماری
48
مدل سازی جریان های سیلابی در حوضه های آبخیز دامنه جنوبی البرز
مصطفی غنمی جابر
49
تحلیل جایگاه حفاظت از منابع آب و خاک در حقوق موضوعه کشور با تاکید بر ملاحظات ژئومورفولوژیکی
ابوالفضل دربهشتی
50
تحلیل فضایی پدیده فرونشست و مخاطرات ناشی از آن در کلانشهر
میترا فرخ زاد
51
تبیین نقش ژئومورفولوژی در آمایش کلان شهر کرج
زهرا رنجبرباروق
52
ارتقاء تاب آوری و ساماندهی سیلاب شهری با ایجاد استخرهای مصنوعی و ذخیره آب در باقر شهر
عبدالرضا حسنی
53
تحلیل شواهد ژئومورفولوژیکی زمینن ساختی در گستره تهران
علیرضا اشعری
54
بررسی توان های جغرافیایی و ژئومورفولوژیکی استان اصفهان در تولید گیاهان دارویی.
نرگس بهمن پورنجف ابادی
55
تحلیل شواهد ژئومورفولوژیکی فعالیتهای زمین ساختی در گستره تهران
علیرضا اشعری
56
: ارزیابی قابلیت های ژئومورفوسایت های گردشگری )مطالعه ی موردی :استان چهارمحال و بختیاری)
رضا رئیسی وانانی
57
تحلیل و اولویت بندی ریسک مخاطرات طبیعی تهدید کننده شبکه آب کلانشهر تهران
معصومه هاشمی
58
تحلیلی بر استاندارد سازی نمادها در نقشه های ژئومورفولوژی مطالعه موردی : استان تهران
نفیسه طالبی
59
بررسی و تحلیل نقش ژئوتوریسم در توسعه شهرستان اشتهارد
صیاد جعفری فرد
60
تحلیل فضایی تاب آوری منطقه 20 شهرداری تهران در برابر مخاطره زلزله
عاطفه صفایی میاندشتی
61
تحلیل آنترووژنیک ناتعادلی های ژئومورفیک رودخانه کردان در استان البرز
عیسی مرادی
62
بررسی توان های جغرافیایی و ژئومورفولوژیکی استان اصفهان در توسعه و تولید گیاهان دارویی.
نرگس بهمن پورنجف ابادی
63
تحلیل و مدیریت مخاطره سیلاب‌های شهری با رویکرد ژئومرفولوژی (کلانشهر کرج)
شهرام وارسته کاشانی
64
تحلیل عوامل انسانی(انسان ساخت) در تشدید رخداد سیلاب شهر ایلام
یاسر اکبری
65
تحلیل هیدروژئومورفولوژی سیلاب و ارائه الگوی مدیریتی مطالعه موردی سیلاب فروردین 1398 شهرستان آق قلا
فریبا پاک نژاد
66
تحلیل و مدیریت مخاطره سیلاب های شهری با رویکرد ژئومورفولوژی (کلانشهر کرج)
شهرام وارسته کاشانی
67
تحلیل آنتروپوژنیک ناتعادلی های ژئومورفیک رودخانه کردان در استان البرز
عیسی مرادی
68
ارزیابی توانمندی های ژئوتوریسم در شهرستان اردبیل
اعظم غفاری قیه قشلاقی
69
تحلیلی بر ژئودایورسیتی منطقه لواسانات و اهمیت آن در توسعه گردشگری
بیتا اکبری
داوری در کنفرانس‌ها
#
عناوین کنفرانس‌ها
تاریخ همکارى و توضیحات
1
هفتمین همایش ملی ژئومورفولوژی
آبان 1399
2
ششمین کنفرانس جغرافیدانان جهان اسلام
آذر1399
دروس ترم جاری
024 - اندیشه ها و دیدگاه ها در تحول چهره زمین - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
024 - اندیشه ها و دیدگاه ها در تحول چهره زمین - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
111 - سیاست گذاری در آمایش و مهندسی محیط - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
044 - اکو ژئومورفولوژی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
011 - زمین درفضا - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
011 - زمین درفضا - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30